Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 februari

Dag:
Tisdag den 20 februari 2018
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslut

 • 3.

  Hälso-och sjukvårdsnämndens årsredovisning för verksamhetsåret 2017

  HSN 2017-0218

 • 4.

  Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde för verksamheten vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning

  HSN 2017-2057

 • 5.

  Avtal om verksamheten vid Centrum för arbetsmiljö- och miljömedicin, Stockholms läns sjukvårdsområde 2018-2020

  HSN 2017-2058

 • 6.

  Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde för verksamheten vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin 2018-2020

  HSN 2017-2056

 • 7.

  Yttrande över förnyat genomförandebeslut avseende investeringsobjektet Vårdavdelningar, Nacka sjukhus

  HSN 2017-2002

 • 8.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering

  HSN 2017-0236

 • 9.

  Strategi för god tillgänglighet

  HSN 2018-0056

 • 10.

  Förslag att upphandla lokala barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningar i Järva och Hallunda

  HSN 2018-0015

 • 11.

  Avtal med Karolinska Universitetssjukhuset avseende analystjänster inom transfusionsmedicin

  HSN 2017-0559

 • 12.

  Avtal med Karolinska Universitetssjukhuset avseende analystjänster inom genetik

  HSN 2017-0558

 • 13.

  Särskild tillgänglighetssatsning år 2018

  HSN 2017-2117

 • 14.

  Förlängning av avtal med Aleris Diagnostik AB om medicinsk radiologi

  HSN 1010-1082

 • 15.

  Förlängning av avtal med Praktikertjänst Röntgen AB om medicinsk radiologi

  HSN 1010-1083

 • 16.

  Yttrande över motion 2017:46 av Dag Larsson (S) och Jens Sjöström (S) om att öka antalet allergologer inom Stockholms läns landsting

  HSN 2017-1817

 • 17.

  Yttrande över motion 2017:43 av Tara Twana (S) om att förebygga karies bland barn på förskolan

  HSN 2017-1815

 • 18.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 6/2017 Uppföljning av vårdvalsavtal

  HSN 2017-2106

 • 19.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 7/2017 Byggprojekt i vårdens fastigheter

  HSN 2017-2107

 • 20.

  Yttrande över remiss - Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen

  HSN 2017-2123

 • 21.

  Yttrande över förslag till Policy för inköp för Stockholms läns landsting

  HSN 2017-2126

 • 22.

  Yttrande över betänkande Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)

  HSN 2018-0014

 • 23.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om Södertäljemodellen är död - leve Södertäljemodellen!

  HSN 2017-2098

 • 24.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) med anknytning till avtals upphörande

  HSN 2017-1795

 • 25.

  Svar på skrivelse från Vänsterpartiet (V) med anledning av att avtalet med Terapikolonierna avslutas

  HSN 2017-2096

 • 26.

  Svar på skrivelse från Vänsterpartiet (V) om beredskap inför kraftiga snöoväder

  HSN 2017-2095

 • 27.

  Svar på skrivelse av Miljöpartiet de gröna angående förvaltningens arbete med idéburet offentligt partnerskap

  HSN 2017-2100

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 30.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 31.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 32.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av tolktjänster i talade språk i Stockholms län

  HSN 2016-4150

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 33.

  Antagande av leverantörer - upphandling av vägburen ambulanssjukvårdstjänst i Stockholms län

  HSN 2017-0194

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 34.

  Antagande av leverantör - upphandling av vård för personer i hemlöshet i Stockholms län

  HSN 1508-0957

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 35.

  Antagande av leverantör - upphandling av rehabilitering av personer med övre och/eller nedre extremitetsskador i Stockholm

  HSN 2016-4082

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 36.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av öppenvård för vuxna patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom i Stockholms län

  HSN 2017-0706

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 37.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av tandvård för asylsökande i delar av länet

  HSN 2017-1477

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 38.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling – upphandling av öppen och sluten psykiatrisk specialistvård för vuxna i Stockholms län

  HSN 2017-2053

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

Valärenden