Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 10 april 2018

Dag:
Tisdag den 10 april 2018
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuet

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslut

 • 3.

  Tillsättning av ställföreträdande smittskyddsläkare

  HSN 2018-0243

 • 4.

  Regional läkemedelsstrategi 2018-2022

  HSN 2017-1993

 • 5.

  Utredning av lokalmässiga förutsättningar för närakut i innerstaden

  HSN 2017-2061

 • 6.

  Förlängning av avtal med Beroendecentrum Stockholm, Maria Ungdom, för öppen- och sluten beroendevård på specialistnivå

  HSN 2018-0366

 • 7.

  Samverkansavtal avseende Barnahus Stockholm Nord gällande från och med 1 januari 2018

  HSN 2017-1151

 • 8.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet planerad specialiserad neurologisk rehabilitering

  HSN 2016-3488

 • 9.

  Förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet sexuell hälsa

  HSN 2017-1702

 • 10.

  Upphandling av geriatrisk öppen- och slutenvård enligt LOU samt inrättande av vårdval inom geriatrisk öppen- och slutenvård enligt LOV

  HSN 2018-0370, HSN 2018-0368

 • 11.

  Budgetunderlag för 2019 samt planering för 2020-2022, samt investeringsplan för vårdens investeringar för 2019-2028

  HSN 2018 – 0236

 • 12.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 5/2017 Förutsättningar för affärsmässighet i upphandlingsprocessen

  HSN 2018-0187

 • 13.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 8/2017 Ärendeprocessen - Transparens och spårbarhet i politiska beslut

  HSN 2018-0188

 • 14.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 9/2017 Navet i nätverkssjukvården – husläkarverksamhetens roll

  HSN 2018-0189

 • 15.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 10/2017 Hälso- och sjukvårdens kostnader, Analys och uppföljning av konsekvenser

  HSN 2018-0191

 • 16.

  Yttrande över remiss angående Stockholms stads förslag till program för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken 2018-2021

  HSN 2018-0174

 • 17.

  Yttrande över remiss från Socialstyrelsen avseende rekommendationer om screening för prostatacancer

  HSN 2018-0298

 • 18.

  Yttrande över Remiss Policy uppförande bemötande likvärdig behandling

  HSN 2018-0272

 • 19.

  Svar på skrivelse från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna om hälso-och sjukvårdens långsiktiga utveckling

  HSN 2017-1968

 • 20.

  Svar på skrivelse från Miljöpartiet om behovet av slutenvårdsplatser i psykiatrin

  HSN 2018-0203

 • 21.

  Svar på skrivelse från Vänsterpartiet om vård för personer som är svårt traumatiserade till följd av sexuella övergrepp såsom incest

  HSN 2018-0202

 • 22.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om psykologisk bedömning vid skador orsakade av vålds- eller sexualbrott

  HSN 2018-0199

 • 23.

  Skrivelse om nya avtalsformer kvalificerad vård för vård för barn och unga

  HSN 2017-2103

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 26.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 27.

  Övriga frågor

Sekretessärenden (sekretess hävd)

 • 28.

  Antagande av leverantör - upphandling av öppen- och slutenvård inom internmedicin och kirurgi

  HSN 2017-1605

 • 29.

  Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad beroendevård för vuxna i Stockholms län

  HSN 1508-0956

 • 30.

  Antagande av leverantör - upphandling av ortopedteknisk verksamhet i Stockholms läns landsting

  HSN 2016-3160

 • 31.

  Antagande av leverantör – upphandling av geriatrisk vård på Dalens och Handens sjukhus

  HSN 2017-1700

 • 32.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av 1177 Vårdguiden på telefon i Stockholms läns landsting

  HSN 2017-0432

 • 33.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av uppsökande verksamhet till vissa äldre och funktionshindrade i Stockholms län

  HSN 2017-0938

 • 34.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av tjänster inom gastrointestinal endoskopi

  HSN 2017-0668

Valärenden (utgår)

 • 35.

  Valärende

  HSN 1501-0012

  Tjänsteutlåtande