Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 10 april 2018

Dag:
Tisdag den 10 april 2018
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuet

Dagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-04-10

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslut

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 26.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 27.

  Övriga frågor

Sekretessärenden (sekretess hävd)

Valärenden (utgår)

 • 35.

  Valärende

  HSN 1501-0012

  Tjänsteutlåtande