Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 29 augusti 2017

Dag:
Tisdag den 29 augusti 2017
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Dagordning

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Godkännande av dagordning

 • 2.

  Val av justerare

Beslutsärenden

 • 3.

  Valärende

  HSN 1501-012

 • 4.

  Sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämnden 2018

  HSN 1501-0014

 • 5.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet specialiserad hudsjukvård

  HSN 2016-4944

 • 6.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet specialiserad neurologi

  HSN 2017-0862

 • 7.

  Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2016 för hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 2017-0825

 • 8.

  Rekommendation till landsting och regioner om etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

  HSN 2017-0979

 • 9.

  Yttrande över välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

  HSN 2017-1054

 • 10.

  Remiss- Delbetänkandet God och nära vård - en gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53)

  HSN 2017-1234

 • 11.

  Yttrande över motion 2016:37 av Tomas Eriksson med flera (MP) om ny upphandlingsorganisation i SLL

  HSN 2016-4867

 • 12.

  Yttrande över remiss från Folkhälsomyndigheten angående ”Beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn”

  HSN 2017-1351

 • 13.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande den akuta bristen på allergologer inom Stockholms läns landsting

  HSN 2017-0755

 • 14.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om bonussystem i vården

  HSN 2017-0754

 • 15.

  Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna (MP) om patientsäkerheten för födande kvinnor i Stockholm

  HSN 2017-0768

 • 16.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande ögonbottenfotografering för patienter med diabetessjukdom

  HSN 2017-0752

 • 17.

  Svar på skrivelse från Miljöpartiet om uppföljning av nationella riktlinjer för vård av kroniskt sjuka

  HSN 2017-0769

 • 18.

  Svar på skrivelse från Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet om utökad uppföljning av vårdgivare

  HSN 2017-0612

 • 19.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna angående helheten av framtidsplanen för hälso- och sjukvården (FHS)

  HSN 2017-0753

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 22.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 23.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 24.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av prehospital läkartjänst

  HSN 2017-0193

 • 25.

  Beslut avseende upphandling av geriatrisk öppen- och slutenvård på Handens och Dalens sjukhus

  HSN 2016-4878

  Tjänsteutlåtande (sekretessen hävd)

 • 26.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av vård för personer i hemlöshet i Stockholms län

  HSN 1508-0957

  Tjänsteutlåtande (sekretessen hävd)

 • 27.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av specialiserad palliativ slutenvård för barn och ungdomar

  HSN 2016-0799

  Tjänsteutlåtande (Sekretessen hävd)