Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 29 augusti 2017

Dag:
Tisdag den 29 augusti 2017
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Dagordning

Dagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-08-29

Dagordning

 • 1.

  Godkännande av dagordning

 • 2.

  Val av justerare

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 22.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 23.

  Övriga frågor

Sekretessärenden