Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 oktober 2017

Dag:
Tisdag den 24 oktober 2017
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-10-24

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 29.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 30.

  Övriga frågor

  - Fördjupade kvalitetsgranskningar psykiatri. Syfte, utfall och utveckling (ca 20 min)

Sekretessärenden