Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 oktober 2017

Dag:
Tisdag den 24 oktober 2017
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Slutlig budget för hälso- och sjukvårdsnämnden 2018 samt planering för 2019 till 2021

  HSN 2017-0219

 • 4.

  Inrättande av samordningsförbund för Sundbybergs stad

  HSN 2017-1509

 • 5.

  Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)

  HSN 2016-2197

 • 6.

  Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet i Södertälje

  HSN 2016-0752

 • 7.

  Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet Södra Roslagen

  HSN 1512-1444

 • 8.

  Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet VärNa

  HSN 1510-1203

 • 9.

  Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet Östra Södertörn

  HSN 1512-1461

 • 10.

  Årsredovisning 2016 för samordningsförbundet Stockholms stad

  HSN 2016-1656

 • 11.

  Rapport om vårdval 10 år

  HSN 2017-1485

 • 12.

  Reviderad epidemiberedskapsplan

  HSN 2017-1393

 • 13.

  Reviderad Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan

  HSN 2016-1431

 • 14.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

  HSN 2017-1473

 • 15.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialisttandvård för barn och ungdomar

  HSN 2017-1474

 • 16.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet tandregleringsvård för barn och ungdomar

  HSN 2017-1475

 • 17.

  Revidering av anvisningar för landstingsfinansierad vuxentandvård

  HSN 2017-0211

 • 18.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

  HSN 2017-1302

 • 19.

  Utredning av inrättande av stödlinje för narkotikaberoende

  HSN 2017-0515

 • 20.

  Förslag om att upphandla asyltandvård enligt LOU i delar av länet

  HSN 2017-1477

 • 21.

  Yttrande över motion 2017:24 av Jonas Lindberg (V) och Gunilla Roxby-Cromvall m. fl. om att införa en modern tillitsbaserad styrning

  HSN 2017-1196

 • 22.

  Yttrande över Departementspromemoria Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel DS 2017:29

  HSN 2017-1355

 • 23.

  Yttrande över betänkande På lika villkor! – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)

  HSN 2017-1352

 • 24.

  Yttrande över betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård

  HSN 2017-1350

 • 25.

  Yttrande över betänkande Nästa steg på väg mot en jämlik hälsa

  HSN 2017-1538

 • 26.

  Svar på skrivelse av Socialdemokraterna om inställda operationer tidigare år

  HSN 2017-0604

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 29.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 30.

  Övriga frågor

  - Fördjupade kvalitetsgranskningar psykiatri. Syfte, utfall och utveckling (ca 20 min)

Sekretessärenden

 • 31.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av ortopedteknisk verksamhet i Stockholms läns landsting

  HSN 2016-3160

  Tjänsteutlåtande (sekretessen hävd)