Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 november 2017

Dag:
Tisdag den 21 november 2017
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Valärende

  HSN 1501-0012

 • 4.

  Avtal med Förbrukningshjälpmedel i hemmet, SLSO, gällande hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel

  HSN 2016-4715

 • 5.

  Fördelning av bidrag till ideella organisationer 2018

  HSN 2017-1650

 • 6.

  Inriktningsbeslut rörande prostatacancervården inom Stockholms läns landsting

  HSN 2017-1711

 • 7.

  Upphandling av geriatrisk öppen- och slutenvård på Dalens och Handens närsjukhus

  HSN 2017-1700

 • 8.

  Inrättande av vårdval enligt LOV för sex- och samlevnadsmottagningar

  HSN 2017-1702

 • 9.

  Vårdavtal med Södersjukhuset AB om medicinsk radiologi

  HSN 2017-1514

 • 10.

  Vårdavtal med Södersjukhuset AB om medicinsk radiologi

  HSN 2017-1511

 • 11.

  Vårdavtal med Danderyds sjukhus AB om medicinsk radiologi

  HSN 2017-1510

 • 12.

  Förlängning av temporärt avtal avseende liggande persontransporter

  HSN 2017-0519

 • 13.

  Vårdavtal med Vårdbolaget Tiohundra AB om medicinsk radiologi

  HSN 2017-1510

 • 14.

  Temporärt avtal med Ersta Diakonisällskap om medicinsk radiologi

  HSN 1010-1077

 • 15.

  Temporärt avtal med Unilabs AB om medicinsk radiologi

  HSN 1010-1075

 • 16.

  Temporärt avtal med Aleris Diagnostik AB om medicinsk radiologi

  HSN 1010-1082

 • 17.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 2/2017 Styrning av länets förlossningsvård

  HSN 2017-1659

 • 18.

  Yttrande över förslag till finanspolicy för Stockholms läns landsting

  HSN 2017-1701

 • 19.

  Yttrande över förslag till kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting

  HSN 2017-1717

 • 20.

  Yttrande över motion 2017:35 av Susanne Nordling (MP) m. fl. om att stärka primärvårdens ansvar

  HSN 2017-1305

 • 21.

  Yttrande över motion 2017:36 av Susanne Nordling (MP) m.fl. om kontinuitet i kontakter mellan patienter och primärvården

  HSN 2017-1304

 • 22.

  Yttrande över motion 2017:32 av Susanne Nordling (MP) om en mer tillgänglig primärvård

  HSN 2017-1307

 • 23.

  Yttrande över motion 2017:31 av Karin Michal (MP) om utökade psykiatriska resurser

  HSN 2017-1299

 • 24.

  Yttrande över motion 2017:29 om projekt för att se effekter av motion och träning för äldre av Robert Johansson m. fl. (S)

  HSN 2017-1300

 • 25.

  Yttrande över motion 2017:28 av Alfonso Morales Barrera (S) m.fl. om en översyn av den psykiatriska vården inom Stockholms läns landsting

  HSN 2017-1297

 • 26.

  Yttrande över Motion 2017:8 av Aviva Barczewska m.fl. (MP) om att använda SCB:s riktlinjer och uttrycket "person med utländsk bakgrund"

  HSN 2017-1660

 • 27.

  Yttrande över motion 2017:14 av Lars Harms-Ringdahl, Susanne Nordling (MP) m.fl. om krav på riskanalyser inför större förändringar av vårdorganisationen

  HSN 2017-1201

 • 28.

  Svar på skrivelse från Miljöpartiet de gröna (MP) om kötider inom psykiatrin

  HSN 2017-1492

 • 29.

  Svar på skrivelse från Miljöpartiet om vårdplatser inom neurologi och gastrologicentrum

  HSN 2017-1648

 • 30.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om utbyggnaden av akutkapaciteten

  HSN 2017-1489

 • 31.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om fortsatt vård för patienter med reumatiska sjukdomar

  HSN 2017-1646

 • 32.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet gällande granskning av avtal för psykiatrisk vård för vuxna med Praktikertjänst AB och Capio Hjärnhälsan AB

  HSN 2017-1486

 • 33.

  Svar på skrivelse från Vänsterpartiet gällande vem som ska åtgärda om patienten själv betalt för kosmetisk plastikkirurgi och det blir biverkningar

  HSN 2017-1647

 • 34.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om förlossningsvården i Stockholm

  HSN 2017-1490

 • 35.

  Svar på skrivelse från Vänsterpartiet om planerade operationer i Stockholms läns landsting som ställts in på grund av personalbrist eller vårdplatsbrist under sommaren 2017

  HSN 2017-1645

 • 36.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om köer i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholms läns landsting

  HSN 2017-1491

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 39.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 40.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 41.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av öppen- och slutenvård inom internmedicin och kirurgi

  HSN 2017-1605

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 42.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling- upphandling av Specialiserad ätstörningsvård

  HSN 2016-4431

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 43.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling -upphandling av specialiserad ätstörningsvård för patienter med hetsätningsdiagnos

  HSN 2017-1012

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 44.

  Antagande av leverantör - upphandling av Transkulturell psykiatrisk specialistvård för patienter med migrationserfarenheter som uppvisar trauma- och stressrelaterade problem

  HSN 1508-0955

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 45.

  Antagande av leverantör - upphandling av prehospital läkartjänst

  HSN 2017-0193

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 46.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av vägburen ambulanssjukvårdstjänst i Stockholms län

  HSN 2017-0194

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)