Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 mars 2017

Dag:
Tisdag den 21 mars 2017
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Hiv/STI-prevention och sexuell hälsa i Stockholms läns landsting – fortsatt arbete och ansvar

  HSN 2017-0283

 • 4.

  Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom cancerområdet

  HSN 2016-4885

 • 5.

  Organisation för standardiserade vårdförlopp allvarliga ospecifika symtom och cancer med okänd primärtumör -CUP

  HSN 2017-0343

 • 6.

  Förändrad organisation för strålbehandling i Stockholms läns landsting

  HSN 2017-0342

 • 7.

  Omfördelning av statsbidrag för STI/hiv-preventivt arbete bedrivs av ideella organisationer i Stockholms läns landsting 2017

  HSN 2016-3997

 • 8.

  Laglighetsprövning av hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut den 29 augusti 2016 om avslutsavtal med OneMed Sverige AB

  HSN 2016-4354

 • 9.

  Godkännande av förslag till överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län

  HSN 2017-0275

  Tjänsteutlåtande (ärendet utgår)

 • 10.

  Inriktningsbeslut för SLL som tjänsteleverantör av nationella invånartjänster

  HSN 2017-0275

 • 11.

  Karolinska Universitetssjukhuset Solna respektive Huddinges uppdrag, verksamhetsinnehåll och kapacitet, samt ny struktur för akut omhändertagande inom Stockholms läns landsting

  HSN 2016-4792

 • 12.

  Ansökan inom vårdvalsområdet förlossning

  HSN 2017-0237

  Tjänsteutlåtande (ärendet utgår)

 • 13.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport Nr 6/2016 Barnsjukvården - Vårdkedjan för adhd och diabetes

  HSN 2016-4796

 • 14.

  Yttrande över motion 2016:29 av Dag Larsson (S) m.fl. om att införa en ny läkarbåt i Stockholms skärgård

  HSN 2016-4446

 • 15.

  Yttrande över betänkande Nationell Läkemedelslista (Ds 2016:44)

  HSN 2017-0199

 • 16.

  Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

  HSN 2016-3546

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 19.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 20.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 21.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av geriatrisk öppen- och slutenvård på Handens och Dalens sjukhus

  HSN 2016-4878

 • 22.

  Antagande av leverantör - upphandling av klinisk laboratoriemedicin

  HSN 1507-0911