Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 mars 2017

Dag:
Tisdag den 21 mars 2017
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 19.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 20.

  Övriga frågor

Sekretessärenden