Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 februari 2017

Dag:
Tisdag den 21 februari 2017
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Valärende

  1501-0012

 • 4.

  Upphandling av omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder

  HSN 2016-4791

 • 5.

  Upphandling av akutsjukvård vid ett landstingsdrivet akutsjukhus

  HSN 216-4399

 • 6.

  Plan för upphandling av hälso- och sjukvård

  HSN 2016-4776

 • 7.

  Inrättande av samordningsförbund för Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner

  HSN 2016-4742

 • 8.

  Avtal om verksamheten vid Centrum för arbetsmiljö- och miljömedicin, Stockholms läns sjukvårdsområde 2017

  HSN 2016-4779

 • 9.

  Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde för verksamheten vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin 2017

  HSN 2016-4780

 • 10.

  Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde för verksamheten vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning 2017

  HSN 2016-4781

 • 11.

  Mellanlänsavtal med Region Uppsala

  HSN 2016-4697

 • 12.

  Årsredovisning 2016 för hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 2016-0555

 • 13.

  Medel till implementering av åtgärder enligt Stockholms läns landstings folkhälsopolicy 2017

  HSN 2017-0096

 • 14.

  Förlängning av avtal med Karolinska Universitetssjukhuset gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

  HSN 1105-0483

 • 15.

  Anpassning av Stockholms läns landstings regelverk, för Invånarens direktåtkomst till journalinformation, till det nationella ramverket

  HSN 2016-4499

 • 16.

  Förslag till justeringar i riktlinjer för bidrag till ideella organisationer

  HSN 2016-4802

 • 17.

  Förlängning av upphandlade avtal gällande geriatrisk öppen- och slutenvård

  HSN 1302-0142

 • 18.

  Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tillhör Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

  HSN 1105-0485

 • 19.

  Yttrande över motion HSN 2016–4866 av Dan Kareliusson, Per Carlberg, Arnold Boström (SD) om möjligheten att införa markörhundar för tidig lungcancerdiagnostik

  HSN 2016-4866

 • 20.

  Yttrande över motion 2016:49 av Ulf Landström (SD) och Lotta Nordfeldt (SD) om att satsa mer av kulturen på sjukvårdens patienter

  HSN 2016-4928

 • 21.

  Yttrande över motion 2016:33 av Lotta Nordfeldt (SD) och Ulf Landström (SD) om att införa förenklade hälsokontroller av nyanlända asylsökande/flyktingar

  HSN 2016–4445

 • 22.

  Yttrande över motion 2016:35 av Gunnar Sandell (S) m.fl. om att öka invånarnas hälsa genom hälsosamtal

  HSN 2016–4869

 • 23.

  Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om Snöovädret i Stockholm

  HSN 2016-4775

 • 24.

  Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om inställda operationer

  HSN 2016-4774

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 27.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 28.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 29.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av planerad, specialiserad, reumatologisk rehabilitering

  HSN 2016-1420