Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 juni 2017

Dag:
Tisdag den 20 juni 2017
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Dagordning

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Godkännande av dagordning

 • 2.

  Val av justerare

Beslutsärenden

 • 3.

  Valärende

  HSN 1501-0012

 • 4.

  Tertialbokslut januari till april 2017 för hälso- och sjukvårdsnämnden

  HSN 2017-0218

 • 5.

  Förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet klinisk fysiologi

  HSN 2016-4591

 • 6.

  Avtal med Barn- och ungdomspsykiatri, Stockholms läns sjukvårdsområde, om länsgemensam barn- och ungdomspsykiatrisk vård och behandling för år 2017

  HSN 2017-0799

 • 7.

  Modernisering av vårdplatser vid Södersjukhuset

  HSN 2017-0889

 • 8.

  Förslag att stärka samverkan med kommunerna om läkarinsatser i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS

  HSN 2017-0822

 • 9.

  Principer för vårdgivares kostnadsansvar för läkemedel, hjälpmedel och medicinsk service

  HSN 2017-0887

 • 10.

  Förlängning av vårdavtal med Prima barn- och vuxenpsykiatri om vuxenpsykiatrisk öppenvårdsverksamhet med områdesansvar i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen

  HSN 1301-0064

 • 11.

  Drift av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel i egen regi

  HSN 2016-4715

 • 12.

  Avtal med BUP Stockholm, SLSO, 2017 om lokal barn- och ungdomspsykiatrisk vård och behandling

  HSN 2017-0873

 • 13.

  Regionalt resurscentra för psykisk hälsa

  HSN 2017-0902

 • 14.

  Upphandling av öppen- och slutenvård inom internmedicin och kirurgi

  HSN 2016-4778

 • 15.

  Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet intensivträning för personer med rörelsenedsättning

  HSN 2016-3341

 • 16.

  Plan för förlossnings- och neonatalvården i Stockholms län 2017-2024

  HSN 2016-4452

 • 17.

  Rapport om systemeffekter av den reviderade ersättningsmodellen för husläkarverksamheten med basal hemsjukvård

  HSN 2017-0817

 • 18.

  Anmälan av Årsrapport Regionalt kunskapscentrum i patologi och cytologi 2016

  HSN 2017-0693

 • 19.

  Yttrande över betänkande Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden SOU 2017:15

  HSN 2017-0779

 • 20.

  Yttrande över Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

  HSN 2017-0924

 • 21.

  Yttrande över motion 2017:7 av Lotta Nordfeldt (SD) om samvetsfrihet för barnmorskor

  HSN 2017-0536

 • 22.

  Yttrande över motion 2017:1 av Lars Grönwall (S) om en tillgänglig patientlag

  HSN 2017-0535

 • 23.

  Yttrande över motion 2017:10 av Per Carlberg (SD) och Dan Kareliusson (SD) om att införa ambulansbåt på prov

  HSN 2017-0633

 • 24.

  Svar på skrivelse från (M), (L), (KD) samt (C) om trycket på sjukhusens akutmottagningar

  HSN 2017-0304

 • 25.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om vård för patienter med svår huvudvärk

  HSN 2017-0602

 • 26.

  Svar på skrivelse från Miljöpartiet de gröna om arbetet med behandling för endometrios

  HSN 2017-0605

 • 27.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson m fl. (S) gällande klimatvårdsresor för unga med psoriasis

  HSN 2017-0603

 • 28.

  Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om jämlikt och tillgängligt vårdutbud

  HSN 2017-0610

 • 29.

  Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj

  HSN 2017-0622

 • 30.

  Svar på skrivelse från Thomas Bengtsson (MP) om antibiotikaresistens

  HSN 2017-0460

 • 31.

  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande framtidens förlossningsvård

  HSN 2017-0306

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 34.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 35.

  övriga frågor

Sekretessärenden

 • 36.

  Antagande av leverantörer, upphandling av närakut

  HSN 1506-0854

  Tjänsteutlåtande (sekretessen hävd)