Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 december 2017

Dag:
Tisdag den 19 december 2017
Tid:
09:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förlängning av avtal med Stockholms Centrum för Ätstörningar

  HSN 1103-0212

 • 4.

  Förlängning av avtal med BUP Stockholm, SLSO, 2018 om lokal barn- och ungdomspsykiatrisk vård och behandling

  HSN 2017-0873

 • 5.

  Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst, Psykiatri Nordväst, Norra Stockholms Psykiatri, Psykiatri Södra samt Psykiatricentrum Södertälje

  HSN 1211-1327

 • 6.

  Förlängning av avtalet med Barn- och ungdomspsykiatri, Stockholms läns sjukvårdsområde 2018, om länsgemensam barn- och ungdomspsykiatrisk vård och behandling

  HSN 2017-0799

 • 7.

  Förlängning av avtal med Karolinska Universitetssjukhuset, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

  HSN 1105-0483

 • 8.

  Förlängning av avtal med Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

  1105-0485

 • 9.

  SLSO Rättspsykiatrisk vård

  HSN 1210-1235

 • 10.

  Förlängning av avtal med Beroendecentrum Stockholm för sluten och öppen beroendevård på specialistnivå

  HSN 1210-1304

 • 11.

  Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten

  HSN 1307-0788

 • 12.

  Inriktning för genomförandet av uppdrag om digitala vårdmöten under 2018

  HSN 2017-1592

 • 13.

  Förnyat medlemskap i Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård

  HSN 2017-1875

 • 14.

  Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

  HSN 2017-1867

 • 15.

  Vårdavtal med Södertälje sjukhus AB om medicinsk radiologi

  HSN 2017-1513

 • 16.

  Tilläggsavtal 2018 samt förlängning av avtal 2019 med Landstinget Sörmland om rättspsykiatrisk vård vid Regionsjukhuset Karsudden

  HSN 1208-0976

 • 17.

  Tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa

  HSN 2017-0415

 • 18.

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningens internkontrollplan 2018

  HSN 2017-1743

 • 19.

  Temporärt avtal med Praktikertjänst Röntgen AB om medicinsk radiologi

  HSN 1010-1083

 • 20.

  Förslag på åtgärder som stimulerar till ökad tillgänglighet vid husläkarverksamheten

  HSN 2017-1908

 • 21.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) med anknytning till avtals upphörande

  HSN 2017-1795

 • 22.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om granskningar av vårdgivare

  HSN 2017-1487

 • 23.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S) och Susanne Nordling (MP) om uppföljning av regeringens satsningar på vårdpersonal och förlossningsvård

  HSN 2017-1794

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 26.

  Inkomna skrivelser

 • 27.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 28.

  Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad palliativ slutenvård för barn och ungdomar - SEKRETESS

  HSN 2016-0799

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 29.

  Antagande av leverantör - upphandling av sjuktransporttjänst - SEKRETESS

  HSN 2017-0195

  Tjänsteutåtande (sekretess hävd)

 • 30.

  Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling -upphandling av geriatrisk öppen-och slutenvård på Handens och Dalens sjukhus - SEKRETESS

  HSN 2017-1700

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)