Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 april 2017

Dag:
Tisdag den 18 april 2017
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Valärende

  HSN 1501-0012

 • 4.

  Yttrande över landstingsdirektörens planeringsunderlag 2018 och plan för åren 2019-2021 samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för 2018-2027

  HSN 2017-0219

 • 5.

  Reviderat handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården

  HSN 2017-0354

 • 6.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 2/2016, Styrning och kontroll av direktupphandling

  HSN 2016-4916

 • 7.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport Lokalanpassningen på de mindre sjukhusen

  HSN 2017-0331

 • 8.

  Yttrande över förslag till inriktningsbeslut för investeringsobjekt hyresgästanpassning i byggnad 22 vid Danderyds sjukhus

  HSN 2017-0479

 • 9.

  Yttrande över motion 2016:36 av Dag Larsson (S) om att återinföra hälsomottagningarna i Handen, Järva och Södertälje

  HSN 2016-4868

 • 10.

  Yttrande över betänkande För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4

  HSN 20174-0497

 • 11.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om njursjukvården i Stockholms län

  HSN 2017-0309

 • 12.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om OneMed och MAQS advokatbyrå

  HSN 2017-0311

 • 13.

  Svar på skrivelse från Miljöpartiet de gröna gällande riskanalyser inför öppnandet av NKS

  HSN 2017-0315

 • 14.

  Svar på skrivelse från Miljöpartiet de gröna om Lex Maria anmälningar på NKS och KS

  HSN 2017-0316

 • 15.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S): En svettig nota för Stockholms läns landsting

  HSN 2017-0307

 • 16.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) gällande kallelser för dem med skyddad identitet

  HSN 2017-0447

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 19.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 20.

  Övriga frågor