Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 16 maj 2017

Dag:
Tisdag den 16 maj 2017
Tid:
15:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset

Dagordning

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad reumatologi

  HSN 2016-4698

 • 4.

  Anmälan om rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016

  HSN 2017-0398

 • 5.

  Val av arkivansvarig

  2017-0639

 • 6.

  Godkännande av förslag till överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län

  HSN 2017-0257

 • 7.

  Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om ökad tillgänglighet och förstärkta insatser för kvinnors hälsa

  HSN 2017-0415

 • 8.

  Avtal med de landstingsägda akutsjukhusen från och med 2020

  HSN 2017-0570

 • 9.

  Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster enligt lagen om offentlig upphandling, och tillfällig förlängning av befintliga avtal

  HSN 2017-0668

 • 10.

  Upphandling av 1177 Vårdguiden på telefon

  HSN 2017-0432

 • 11.

  Upphandling av öppenvård för obstruktiv sömnapné

  HSN 2017-0706

 • 12.

  Yttrande över motion 2016:42 av Tove Sander (S) om mobil vårdcentral

  HSN 2017-0028

 • 13.

  Yttrande över motion 2016:41 av Hanna Jokio (S) och Parvin Araghi (S) om att öppna en ungdomsmottagning i Rågsved

  HSN 2017-0030

 • 14.

  Yttrande över motion 2016:40 av Dag Larsson (S) och Swapna Sharma (S) om en väntetids-app för länets akutmottagningar

  HSN 2017-0029

 • 15.

  Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S) om att starta upp hemgångsteam för en trygg och säker hemgång, tillsammans med kommunerna i Stockholms läns landsting

  HSN 2017-0027

 • 16.

  Yttrande över motion 2016:44 av Maria Kjellsdotter Rydinger (S) med flera om fler öppna mottagningar där kommun och landsting samverkar för att minska psykisk ohälsa bland barn och unga

  HSN 2017-0031

 • 17.

  Yttrande över motion 2016:46 av Bengt Annebäck (MP) om att utveckla möjligheten att få Fysisk aktivitet på recept (FaR)

  HSN 2017-0032

 • 18.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport nr 12/2016 Framtidens hälso- och sjukvård

  HSN 2017-0469

 • 19.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 5/2016 Styrning och samordning av digitala stödsystem- e-hälsa

  HSN 2016-4917

 • 20.

  Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 10/2016 samverkan i missbruks-/beroendevården

  HSN 2017-0470

 • 21.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 7/2016 - Patienttransporter i framtidens hälso- och sjukvård

  HSN 2016-4915

 • 22.

  Yttrande över promemoria (S2017/01662/FS) om förslag om ändrade övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

  HSN 2017-0601

 • 23.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om platser inom psykiatrins heldygnsvård

  HSN 2017-0446

 • 24.

  Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om Extern granskning av upphandlingen av förbrukningshjälpmedel och avtalet med Onemed

  HSN 2017-0303

 • 25.

  Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) gällande förebyggande fotvård för patienter med diabetessjukdom

  HSN 2017-0305

 • 26.

  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om vårdcentralernas tillgänglighet

  HSN 2017-0310

 • 27.

  Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm

  HSN 2017-0302

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 30.

  Anmälan av inkomna skrivelser

 • 31.

  Övriga frågor

Sekretessärenden

 • 32.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av gastroenterologi och hepatologi i öppenvård

  HSN 2017-0620

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 33.

  Antagande av leverantör - upphandling av medicinsk radiologi

  HSN 1509-1074

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 34.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder

  HSN 2016-4791

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 35.

  Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av specialiserad kardiologi i öppenvård

  HSN 2017-0618

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 36.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård

  HSN 2017-0619

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 37.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av Transkulturell psykiatrisk specialistvård för patienter med migrationserfarenheter som uppvisar trauma- och stressrelaterade problem

  HSN 1508-0955

  Tjänsteutlåtande (sekretess hävd)

 • 38.

  Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling - upphandling av specialiserad beroendevård för vuxna

  HSN 1508-0956

  Tjänstutlåtande (sekretess hävd)

Tilläggsärenden

 • 39.

  Rättelse av hälso- och sjukvårdsdirektören i Stockholms läns landstings beslut 2016-08-29, avslutsavtal hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel, HSN 1507-0937

  HSN 2016-4354