26 mars 2020

Dag:
Torsdag den 26 mars 2020
Tid:
15:00

Ärenden

 • 1.

  Val av justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Information från serviceförvaltningens förvaltningschef

 • 3.

  Ärenden för kännedom till fastighets- och servicenämnden 2020

  FSN 2020-0034

 • 4.

  Delegationsbeslut för anmälan till fastighets- och servicenämnden 2020

  FSN 2020-0035

Beslutsärenden