17 december 2020

Dag:
Torsdag den 17 december 2020
Tid:
15:00

Informationsärenden

 • 1.

  Val av justerare och justeringsdag

 • 2.

  Information från serviceförvaltningens förvaltningschef

 • 3.

  Ärenden för kännedom till fastighets- och servicenämnden

  Handlingar senare

 • 4.

  Delegationsbeslut för anmälan till fastighets- och servicenämnden

Beslutsärenden