Fastighets- och servicenämndens sammanträde den 24 januari 2019

Dag:
Torsdag den 24 januari 2019
Tid:
15:30
Plats:
Södertörnsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ärenden

 • 1.

  Val av sekreterare för fastighets- och servicenämnden för år 2019

  FSN 2019-0002

 • 2.

  Val av justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 3.

  Ärenden för kännedom till fastighets- och servicenämnden 2019

  FSN 2019-0008

Beslutsärenden

 • 4.

  Delegationsordning för fastighets- och servicenämnden och instruktion för fastighetsomställningsberedningen med anledning av ny politisk organisation

  FSN 2019-0009

 • 5.

  Avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet

  FSN 2019-0010

 • 6.

  Verksamhetsplan 2019 fastighetsverksamheten inom fastighets- och

  FSN 2019-0007

 • 7.

  Tilläggsavtal nr 137 avseende ekonomisk reglering av utrustning i enlighet med bilaga 9 (Gränsdragningslista till projektavtal NKS)

  FSN 2019-0011

 • 8.

  Verksamhetsplan 2019 serviceverksamheten för Fastighets- och servicenämnden

  FSN 2019-0004

 • 9.

  Skolchef för Berga naturbruksgymnasium

  FSN 2019-0005

 • 10.

  Yttrande över remiss Logotyp för Region Stockholm

  FSN 2019-0006

Fastighets- och servicenämndens ordförande

 • 11.

  Sammanträdestider för fastighets- och servicenämnden för år 2019

  FSN 2019-0003

 • 12.

  Valärende - Val av ledamöter och ersättare i fastighets-och omställningsberedningen

 • 13.

  Övrigt

 • 14.

  Nästa sammanträde