Fastighets- och servicenämndens sammanträde den 28 augusti 2019

Dag:
Onsdag den 28 augusti 2019
Tid:
15:30
Plats:
Södertörnsalen, landstingshuset

Ärenden

 • 1.

  Val av justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Information från serviceförvaltningens förvaltningschef

 • 3.

  Ärenden för kännedom till fastighets- och servicenämnden 2019

  FSN 2019-0008

 • 4.

  Delegationsbeslut för anmälan till fastighets- och servicenämnden 2019

  FSN 2019-0017

Beslutsärenden

 • 5.

  Lokalisering av Familjeboende vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna

  FSN 2019-0183

 • 6.

  Genomförandebeslut för ombyggnation för Neonatal på Södersjukhuset

  FSN 2019-0106

 • 7.

  Genomförandebeslut för Ny- och ombyggnad av akutmottagning vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

  FSN 2019-0109

 • 8.

  Månadsrapport per maj 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsverksamheten

  FSN 2019-0029

 • 9.

  Månadsrapport per maj 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen

  FSN 2019-0129

 • 10.

  Yttrande över Strategi för it och digitalisering – Vägen mot ett digitalt Region Stockholm

  FSN 2019-0132

Fastighets- och servicenämndens ordförande

 • 11.

  Övrigt

 • 12.

  Nästa sammanträde