Fastighets- och servicenämndens sammanträde den 27 november 2019

Dag:
Onsdag den 27 november 2019
Tid:
15:30