Fastighets- och servicenämndens sammanträde den 25 september 2019

Dag:
Onsdag den 25 september 2019
Tid:
15:30
Plats:
Södertörnsalen, landstingshuset

Ärenden

 • 1.

  Val av justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Information från serviceförvaltningens förvaltningschef

 • 3.

  Ärenden för kännedom till fastighets- och servicenämnden 2019

  FSN 2019-0008

 • 4.

  Delegationsbeslut för anmälan till fastighets- och servicenämnden 2019

  FSN 2019-0017

Beslutsärenden

 • 5.

  Utredning om hur den yttre miljön kring Region Stockholms vårdfastigheter kan utvecklas

  FSN 2019-0196

 • 6.

  Remiss – Motion 2019:39 av Jerri Bergström m.fl. (S) om idrottens möjligheter att bidra till bättre folkhälsa

  FSN 2019-0137

 • 7.

  Månadsrapport per juli 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsverksamheten

  FSN 2019-0029

 • 8.

  Delårsrapport 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsdelen

  FSN 2019-0029

 • 9.

  Delårsrapport januari – augusti 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende serviceförvaltningen inklusive helårsprognos samt internkontrollplan 2019

  FSN 2019-0205

  Handlingar publiceras senare

 • 10.

  SEKRETESS! Tillkommande hyresavtal för samlokalisering av centrala förvaltningar

  FSN 2019-0194

Fastighets- och servicenämndens ordförande

 • 11.

  Övrigt

 • 12.

  Nästa sammanträde