Fastighets- och servicenämndens sammanträde den 20 februari 2019

Dag:
Onsdag den 20 februari 2019
Tid:
15:30

Ärenden

 • 1.

  Val v justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Ärenden för kännedom till fastighets- och servicenämnden 2019

  Handlingar publiceras senare

 • 3.

  Delegationsbeslut för anmälan till fastighets- och servicenämnden 2019

  FSN 2019-0017

Beslutsärenden

 • 4.

  Beslut om att avbryta stambyte i byggnad 06 på Sabbatsbergs sjukhus

  FSN 2019-0020

 • 5.

  Genomförandebeslut Ombyggnad logistikcenter by 03 Nacka sjukhus

  FSN 2019-0019

 • 6.

  Investeringar i utrustning för leverans av tjänsten it-arbetsplats

  FSN 2019-0015

 • 7.

  Investeringar i utrustning för leverans av tekniska tjänster

  FSN 2019-0016

Fastighets- och servicenämndens ordförande

 • 8.

  Valärende - Val av ledamöter och ersättare i fastighetsomställningsberedningen

 • 9.

  Övrigt

 • 10.

  Nästa sammanträde