Fastighets- och servicenämndens sammanträde den 15 maj 2019

Dag:
Onsdag den 15 maj 2019
Tid:
15:30

Ärenden

  • 1.

    Val av justerare och justeringsdag

Informationsärenden

Beslutsärenden

Fastighets- och servicenämndens ordförande

  • 14.

    Övrigt

  • 15.

    Nästa sammanträde