Fastighets- och servicenämndens sammanträde den 11 december 2019

Dag:
Onsdag den 11 december 2019
Tid:
15:30