Fastighets- och servicenämndens sammanträde den 11 december 2019

Dag:
Onsdag den 11 december 2019
Tid:
15:30

Ärenden

 • 1.

  Val av justerare och justeringsdag

Informationsärenden

 • 2.

  Information från serviceförvaltningens förvaltningschef

 • 3.

  Ärenden för kännedom till fastighets- och servicenämnden 2019

  FSN 2019-0008

 • 4.

  Delegationsbeslut för anmälan till fastighets- och servicenämnden

  FSN 2019-0017

Beslutsärenden

Fastighets- och servicenämndens ordförande

 • 18.

  Övrigt

 • 19.

  Nästa sammanträde