Fastighetsomställningsberedningen

Fastighetsomställningsberedningen bevakar frågor som rör energieffektivisering, fastighetsnära energiproduktion och laddmöjligheter, klimatanpassning samt utveckling av närmiljön i anslutning till fastigheter.

Dagordningar, handlingar och protokoll i Fastighetsomställningsberedningen

Sammanträdeshandlingar 2020

Förtroendevalda i Fastighetsomställningsberedningen

Ordinarie ledamöter
Ersättare

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?