Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för Region Stockholms fastigheter, exklusive trafikfastigheter, samt regiongemensamma servicefunktioner.

Dagordningar, handlingar och protokoll

Sammanträdesdagar med dagordningar och handlingar samt protokoll:

Sammanträdeshandlingar år 2019

Dagordningar, handlingar och protokoll före 2019

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämnden före år 2019 finns i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Underorgan för Fastighets- och servicenämnden

Fastighetsomställningsberedningen 

Bevakar frågor som rör energieffektivisering, fastighetsnära energiproduktion och laddmöjligheter, klimatanpassning samt utveckling av närmiljön i anslutning till fastigheter.
Fastighetsomställningsberedningen

Förtroendevalda i Fastighets- och servicenämnden

Ordinarie ledamöter
Ersättare