Färdtjänstnämndens sammanträde den 17 februari 2021

Dag:
Onsdag den 17 februari 2021
Tid:
14:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Föredragningslista för färdtjänstnämnden 2021-02-17

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 7.

  Trafikförvaltningen informerar

  FTN 2021-0001

 • 8.

  Övriga frågor

 • 9.

  Nästa sammanträde