Färdtjänstnämndens sammanträde den 16 juni 2021

Dag:
Onsdag den 16 juni 2021
Tid:
14:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Föredragningslista för färdtjänstnämnden 2021-06-16

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

Beslutsärenden

Övrigt

 • 12.

  Trafikförvaltningen informerar

  FTN 2021-0001

  - Fördjupad information om utfall policybeslut
  (FTN 2021-0037) Presenteras vid sammanträdet

  - Fördjupad information om coronasituationens påverkan på verksamheten (FTN 2021-0038) Presenteras vid sammanträdet

 • 13.

  Övriga frågor

 • 14.

  Nästa sammanträde