Färdtjänstnämndens sammanträde den 10 mars 2021

Dag:
Onsdag den 10 mars 2021
Tid:
14:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Föredragningslista för färdtjänstnämnden 2021-03-10

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

Beslutsärenden

Informationsärenden

Övrigt

 • 10.

  Förvaltningen informerar

 • 11.

  Övriga frågor

 • 12.

  Nästa sammanträde