Färdtjänstnämndens sammanträde torsdag den 28 maj 2020

Dag:
Torsdag den 28 maj 2020
Tid:
14:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

Beslutsärenden

 • 4.

  Beslut om trafikstöd till Rullstolstaxi juni till och med september 2020

  FTN  2020-0037

 • 5.

  Beslut om stöd till Callcenter juni till och med september 2020

  FTN 2020-0038

 • 6.

  Svar på skrivelse från (S) angående fler möjligheter att samarbeta med taxibranschen under coronakrisen

  FTN 2020-0035

 • 7.

  Förslag till budgetunderlag inför budget 2021 för Region Stockholm för färdtjänstnämnden

  FTN 2020-0019

 • 8.

  Tertialrapport FTN per april 2020

  FTN 2020-0005

 • 9.

  Yttrande över regionledningskontorets remiss av förslag till medarbetarpolicy och riktlinjer för kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier för Region Stockholm

  FTN 2020-0029

 • 10.

  Yttrande över reviderade reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder

  FTN 2020-0033

Anmälningsärenden

 • 11.

  Inkommande post till färdtjänstnämnden

  FTN 2020-0006

Övrigt

 • 12.

  Förvaltningschefsinformation – trafikförvaltningen

  FTN 2020-0006

 • 13.

  Övriga frågor

 • 14.

  Nästa sammanträde