Färdtjänstnämndens sammanträde onsdag den 25 mars 2020 - INSTÄLLT MÖTE

Dag:
Onsdag den 25 mars 2020
Tid:
14:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Övrigt

 • 1.

  Förvaltningschefsinformation - trafikförvaltningen

  FTN 2020-0006

 • 2.

  Övriga frågor

 • 3.

  Nästa sammanträde

Informationsärenden

 • 4.

  Månadsrapport FTN februari 2020

  FTN 2020-0005

  Publiceras senare

Inledning

 • 5.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 6.

  Val av justerare

 • 7.

  Fastställande av datum för justering av protokoll