Färdtjänstnämndens sammanträde onsdag den 19 augusti 2020

Dag:
Onsdag den 19 augusti 2020
Tid:
14:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100