Färdtjänstnämndens sammanträde onsdag den 19 augusti 2020

Dag:
Onsdag den 19 augusti 2020
Tid:
14:30
Plats:
Distansmöte via Skype

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

Beslutsärenden

 • 4.

  Yttrande över motion 2019:71 av Roland Johansson (SD) om effektiviserat bonussystem som gynnar förare inom färdtjänsten

  FTN 2020-0012

 • 5.

  Yttrande över motion 2019:72 av Roland Johansson (SD) om bättre uppföljning av utbildningsinsatser inom färdtjänstnämnden

  FTN 2020-0013

 • 6.

  Yttrande över motion 2019:73 av Roland Johansson (SD) om trafiksäkerhetspolicy för färdtjänstnämnden

  FTN 2020-0014

 • 7.

  Yttrande över motion 2019:74 av Roland Johansson (SD) om utökning av ledsagartjänsten inom färdtjänsten

  FTN 2020-0015

 • 8.

  Yttrande över motion 2019:75 av Roland Johansson (SD) om att Region Stockholm ska verka för en befrielse från trängselavgifter vid samhällsbetalda uppdrag

  FTN 2020-0016

 • 9.

  Yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2019 avseende färdtjänstnämnden

  FTN 2019-0107

Informationsärenden

Övrigt

 • 11.

  Förvaltningschefsinformation - trafikförvaltningen

  FTN 2020-0006

 • 12.

  Övriga frågor

 • 13.

  Nästa sammanträde