Färdtjänstnämndens sammanträde onsdag den 16 december 2020

Dag:
Onsdag den 16 december 2020
Tid:
14:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100