Färdtjänstnämndens sammanträde onsdag den 11 november 2020

Dag:
Onsdag den 11 november 2020
Tid:
14:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100