Färdtjänstnämndens sammanträde fredagen den 4 januari 2019

Dag:
Fredag den 4 januari 2019
Tid:
10:30-11:30
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-Centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

Beslutsärende

Övrigt

 • 5.

  Övriga frågor

 • 6.

  Nästa sammanträde