Färdtjänstnämndens sammanträde den 8 maj 2019

Dag:
Onsdag den 8 maj 2019
Tid:
14:30

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsperson

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation - trafikförvaltningen

Beslutsärenden

 • 5.

  Beslut gällande inledning av upphandling av kundtjänst

  TN 2019-0288

 • 6.

  Beslut om ändring av datum för färdtjänstnämndens sammanträde i november 2019

Informationsärenden

 • 7.

  Färdtjänstnämndens månadsrapport mars 2019

  TN 2019-0069, FTN 2019/9

Övrigt

 • 8.

  Övriga frågor

 • 9.

  Nästa sammanträde