Färdtjänstnämndens sammanträde den 30 januari 2019

Dag:
Onsdag den 30 januari 2019
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-Centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation - trafikförvaltningen

  TN 2018-0001

Beslutsärenden

 • 5.

  Skrivelse från (V) angående problem med utnyttjande av rullstolstaxitillstånd

  TN 2018-1602

 • 6.

  Förnyat genomförandebeslut avseende nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten

  SL 2015-0529

 • 7.

  Delegationsordning för färdtjänstnämnden

  FTN 2019/7

 • 8.

  Färdtjänstutskottets arbetsformer

  FTN 2019/7

 • 9.

  Förslag till verksamhetsplan 2019 samt internkontrollplan för färdtjänstnämnden och de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheter

  FTN 2019/1-1

 • 10.

  Sammanträdestider för färdtjänstnämnden 2019

  FTN 2019/7

 • 11.

  Val av sekreterare i färdtjänstnämnden för år 2019

  FTN 2019/7

 • 12.

  Remiss avseende logotyp för Region Stockholm

  TN 2018-1833

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 14.

  Övriga frågor

 • 15.

  Nästa sammanträde