Färdtjänstnämndens sammanträde den 18 september 2019

Dag:
Onsdag den 18 september 2019
Tid:
14:30
Plats:
Trafikförvaltningen Lindhagensgatan 100, lokal T-centralen

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

Beslutsärenden

 • 4.

  Beslut om ändring av datum för färdtjänstnämndens sammanträde från den 20 november till den 21 november 2019

  FTN 2019-0007

 • 5.

  Beslut om extra sammanträde för färdtjänstnämnden den 1 oktober för behandling av delårsbokslut för färdtjänstverksamhet

  FTN 2019-0007

Informationsärenden

 • 6.

  Fördjupad information om nya färdtjänsttaxiavtalet

 • 7.

  Fördjupad information gällande konsekvenser av förändrad resetilldelning för rullstolstaxi

Övrigt

 • 8.

  Nästa sammanträde

 • 9.

  Förvaltningschefsinformation – trafikförvaltningen

  FTN 2019-0007

 • 10.

  Övriga frågor