Färdtjänstnämndens sammanträde den 16 oktober 2019

Dag:
Onsdag den 16 oktober 2019
Tid:
14:30

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

Beslutsärenden

 • 4.

  Förslag till tilldelningsbeslut avseende upphandling av bårtaxi (E33)

  FTN 2019-0065

 • 5.

  Förslag till tilldelningsbeslut avseende upphandling av rullstolstaxi (E33)

  FTN 2019-0064

 • 6.

  Förslag till tilldelningsbeslut avseende upphandling av callcenter (E33)

Informationsärenden

 • 7.

  Information om hur färdtjänstverksamheten är organiserad inom trafikförvaltningen

  FTN 2019-0007

Övrigt

 • 8.

  Förvaltningschefsinformation – trafikförvaltningen

  FTN 2019-0007

 • 9.

  Övriga frågor

 • 10.

  Nästa sammanträde