Färdtjänstnämndens sammanträde den 13 mars 2019

Dag:
Onsdag den 13 mars 2019
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-Centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 3.

  Val av justeringsman

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation - trafikförvaltningen

Beslutsärende

 • 5.

  Införande av flexibel tilldelning av resor för resenärer med tillstånd för färdtjänsttaxi

  FTN 2019/34

 • 6.

  Svar på remiss - Motion 2018:12 av Sven-Inge Nylund (S) om färdtjänst till Bålsta

  FTN 2018/4-5

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 8.

  Övriga frågor

 • 9.

  Nästa sammanträde