Färdtjänstnämndens sammanträde den 13 juni 2019

Dag:
Torsdag den 13 juni 2019
Tid:
14:30

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringspersoner

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

Beslutsärenden

Övrigt

 • 7.

  Förvaltningsinformation - trafikförvaltningen

 • 8.

  Övriga frågor

 • 9.

  Nästa sammanträde