Färdtjänstnämndens sammanträde den 11 december 2019

Dag:
Onsdag den 11 december 2019
Tid:
14:30

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

Beslutsärenden

Övrigt

 • 6.

  Förvaltningschefsinformation - trafikförvaltningen

  FTN 2019-0007

 • 7.

  Övriga frågor

 • 8.

  Nästa sammanträde