Färdtjänstnämndens sammanträde den 1 oktober 2019

Dag:
Tisdag den 1 oktober 2019
Tid:
13:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-Centralen

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

Beslutsärenden

Övrigt

 • 5.

  Övriga frågor

 • 6.

  Nästa sammanträde