Färdtjänstutskottets sammanträde den 19 augusti 2020

Dag:
Onsdag den 19 augusti 2020
Tid:
16:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justerare

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

Anmälningsärenden

Övrigt

 • 5.

  Övriga frågor

 • 6.

  Nästa sammanträde