Färdtjänstutskottet

Färdtjänstutskottet är Färdtjänstnämndens presidium och ansvarar för personärenden inom färdtjänsten.

Dagordningar, handlingar och protokoll i Färdtjänstutskottet

Sammanträdesdagar med dagordningar och handlingar samt protokoll:

Sammanträdeshandlingar 2020
Sammanträdeshandlingar 2019

Sammanträdeshandlingar 2018
Sammanträdeshandlingar 2017
Sammanträdeshandlingar 2016

Sammanträdeshandlingar före 2016

Arkiv för äldre sammanträdeshandlingar

Förtroendevalda i Färdtjänstutskottet

Ordinarie ledamöter