Färdtjänstnämnden

Färdtjänstnämnden ansvarar för färdtjänsten. Nämnden följer upp ingångna avtal med entreprenörerna och samverkar med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och pensionärer.

Dagordningar, handlingar och protokoll i Färdtjänstnämnden

Sammanträdesdagar med dagordningar och handlingar samt protokoll:

Sammanträdeshandlingar 2021
Sammanträdeshandlingar 2020
Sammanträdeshandlingar 2019

Sammanträdeshandlingar före 2016

Arkiv för äldre sammanträdeshandlingar

Förtroendevalda i Färdtjänstnämnden

Ordinarie ledamöter
Ersättare

Färdtjänstutskottet

Färdtjänstutskottet utgörs av nämndens presidium och ansvarar för personärenden inom färdtjänsten.
Färdtjänstutskottet

Tidigare sammanträdeshandlingar för Färdtjänstutskottet

Sammanträdeshandlingar 2018
Sammanträdeshandlingar 2017
Sammanträdeshandlingar 2016