Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundet beställer sjukvård och omsorg åt Norrtäljeborna samt äger TioHundra AB.

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje har två medlemmar: Region Stockholm och Norrtälje kommun. Medlemmarna styr förbundet genom förbundsordningen som beslutats av respektive fullmäktige.

Dagordningar och protokoll för kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje:

Sammanträdeshandlingar och dagar hittar du på Norrtälje kommuns webbplats

Förtroendevalda i kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Förtroendevalda i KSON

Ordinarie ledamöter:

Olle Reichenberg, ordförande (M)
Cecilia Lindberg (M)
Michael Schmidt (C)
Annika Linde (L)
Vakant (MP)
Sven-Inge Nylund (S)
Christina Enocson Mårtensson (S)
Catarina Wahlgren

Ersättare:

Johan Skog (M)
Henrik Eriksson (C)
Vakant (L)
Thomasine von Essen (KD)
Mikael Ottosson (KD)
Ali Kashefi (S)
Vakant (S)
Thomas Magnusson (V