Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Det gemensamma kommunalförbundet är beställare av både Region Stockholms hälso- och sjukvård och kommunens omsorg för Norrtäljeborna. Kommunalförbundet äger även TioHundra AB som bland annat driver Norrtälje sjukhus.

Tiohundrasamarbetet är det första i sitt slag i Sverige. Det startade 2006 och bestod tidigare, förutom av kommunalförbundet, av en särskild beställarnämnd, sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje. Sedan 2016 är beställaruppdraget flyttat till kommunalförbundet och tiohundraverksamheten ett permanent inslag i Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, och kommunens organisation.

Kommunalförbundet har representanter för både Region Stockholm och Norrtälje kommun och ansvarar för all verksamhet i sin förvaltning, sjukvårds- och omsorgskontoret i Norrtälje.

Dagordningar och protokoll för kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje:

Sammanträdesdagar under 2018

Sammanträdeshandlingar och dagar hittar du på Norrtälje kommuns webbplats

Dagordningar och protokoll för tidigare sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje

Sammanträdeshandlingar för tidigare sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje hittar du på Norrtäljes kommuns webbplats.

Förtroendevalda i kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundet består av totalt 24 ledamöter, tolv ordinarie och tolv ersättare. Region Stockholm väljer sex ledamöter och sex ersättare samt utser bland dem en ordförande. Norrtälje kommun utser sex ledamöter och sex ersättare samt utser bland dem en vice ordförande.

Ordförande i nämnden är Martina Mossberg (M) och vice ordförande Hanna Stymne Bratt (S). Ledamöter som är valda av regionfullmäktige hittar du via respektive länk nedan.

På sidan Nämnder och kontor hittar du alla förtroendevalda i Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Förtroendevalda representanter i Norrtälje kommun

En sammanställning över kommunalförbundets ledamöter som är valda av Norrtäljes kommunfullmäktige hittar du nedan.

Ordinarie ledamöter:

 • Stymne Bratt, Hanna (S), vice ordförande
 • Bergström, Kerstin (S)
 • Trepp, Jane (C)
 • Landin, Ingrid (MP)
 • Lindblad Söderman, Lotta (M)
 • Kjellberg, Britt-Inger (M)

Ersättare:

 • Andersson, Conny (S)
 • Erdtman, Catarina (S)
 • Jansson, Carina (C)
 • Vakant (MP)
 • Vakant (M)
 • Andersson, Hans (L)