Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg, KSON, ansvarar för primärvård och delar av Norrtäljebornas specialiserade vård. Norrtälje kommun har fullt ut lämnat ansvaret till KSON för bland annat stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och äldreomsorg.

Tiohundrasamarbetet är det första i sitt slag i Sverige. Det startade 2006 och bestod tidigare, förutom av kommunalförbundet, av en särskild beställarnämnd, sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje. Sedan 2016 är beställaruppdraget flyttat till kommunalförbundet och tiohundraverksamheten ett permanent inslag i Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, och kommunens organisation.

Kommunalförbundet har representanter för både Region Stockholm och Norrtälje kommun och ansvarar för all verksamhet i sin förvaltning, sjukvårds- och omsorgskontoret i Norrtälje.

Dagordningar och protokoll för kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje:

Sammanträdeshandlingar och dagar hittar du på Norrtälje kommuns webbplats

Förtroendevalda i kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Förtroendevalda i KSON

Ordinarie ledamöter:

Olle Reichenberg, ordförande (M)
Cecilia Lindberg (M)
Michael Schmidt (C)
Annika Linde (L)
Vakant (MP)
Sven-Inge Nylund (S)
Christina Enocson Mårtensson (S)
Catarina Wahlgren

Ersättare:

Johan Skog (M)
Henrik Eriksson (C)
Vakant (L)
Thomasine von Essen (KD)
Mikael Ottosson (KD)
Ali Kashefi (S)
Vakant (S)
Thomas Magnusson (V