Politiska organ

Här hittar du information om landstingsstyrelsen, landstingsfullmäktige och nämnderna. Utskott, beredningar och sammanträdeshandlingar hittar du på respektive sida. Där hittar du också vilka förtroendevalda som sitter i de olika organen.

Nya mandatperioden för landstingsfullmäktige inleds 15 oktober

Mandatperioden för de nyvalda ledamöterna i landstingsfullmäktige inleds den 15 oktober 2018. Det första sammanträdet hålls den 23 oktober. Beslut om ny politisk organisation kommer att fattas av  landstingsfullmäktige under hösten. Nuvarande nämnder, beredningar och utskott sitter kvar till årsskiftet. Därefter träder den nya politiska organisationen i kraft. 

Landstingsfullmäktige

Stockholms läns landstingsfullmäktige är Sveriges näst största beslutande församling med 149 ledamöter. Information om landstingsfullmäktige som mandatfördelning och webb-tv hittar du via länken nedan.
Läs mer om landstingsfullmäktige

Landstingsstyrelsen

Styrelsen leder och samordnar landstingets verksamhet och ekonomi. Här finns också information om de utskott och beredningar som ligger under landstingsstyrelsen.
Läs mer om landstingsstyrelsen ›

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnden ansvarar för att det finns ett utbud av hälso- och sjukvård som svarar mot befolkningens behov. Här finns också information om de utskott, styrelser och programberedningar som ligger under hälso- och sjukvårdsnämnden.
Läs mer om hälso- och sjukvårdsnämnden ›

Trafiknämnden

Nämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för Färdtjänsten. Här finns också information om de utskott och beredningar som ligger under trafiknämnden.
Läs mer om trafiknämnden ›

Kulturnämnden

Nämnden verkställer landstingets kulturpolitik och svarar för satsningarna inom kulturområdet.
Läs mer om kulturnämnden ›

Patientnämnden

Nämnden är vårdens fristående och opartiska instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig när det uppstått problem i kontakterna med vården.
Läs mer om patientnämnden ›

Tillväxt- och regionplanenämnden

Nämnden ansvarar för regionplaneringen och de regionala utvecklingsfrågorna inom landstinget, bland annat glesbygdsfrågor och naturvård.
Läs mer om tillväxt- och regionplanenämnden ›

Revisorskollegiet

Landstingsfullmäktige väljer revisorer vars uppdrag är att granska all verksamhet och pröva ansvarstagandet i nämnder och bolagsstyrelser.
Läs mer om revisorskollegiet ›

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Det gemensamma kommunalförbundet är beställare av både landstingets hälso- och sjukvård och kommunens omsorg för Norrtäljeborna. Kommunalförbundet äger även TioHundra AB som bland annat driver Norrtälje sjukhus.
Läs mer om kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje ›