Landstingsvalet 2018

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun och landsting. I landstingsvalet kan du välja vilket parti som du anser ska leda Stockholms läns landsting de kommande fyra åren. Landstinget ansvarar bland annat för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholms län men också för hur regionen ska utvecklas. Genom att rösta i landstingsvalet så är du med och påverkar din vardag.

Rösta i landstingsvalet

För att du ska få rösta i landstingsvalet så måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen den 9 september. Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Dina röstkort som du ska använda för att rösta kommer ett skickas till din hemadress. Där framgår det också vilka val som du är behörig att rösta i. Från och med den 22 augusti kan du förtidsrösta om du inte har möjlighet att rösta i din vallokal på valdagen.

På Valmyndighetens webbplats finns all information du behöver om val i Sverige på ett flertal olika språk.

Valmyndighetens information på Val.se
Information about the election in different languages

Landstingsvalet i Stockholms län

Stockholms läns landsting är en demokratisk organisation där landstingsfullmäktige styr utvecklingen. Fullmäktige debatterar och beslutar om frågor som rör hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i länet. Val till landstingsfullmäktige sker vart fjärde år, samtidigt som val till Sveriges riksdag och kommunvalet.

I landstingsvalet 2018 kan du rösta på cirka 75 olika partier. En lista på vilka det är finns på Valmyndighetens webbplats. Om du vill sätta dig in i vad partierna tycker i olika landstingsfrågor kan du vända dig till deras kanslier eller webbplatser.
Valbara partier i landstingsvalet i Stockholm

Under mandatperioden 2014-2018 har följande partier varit representerade i landstingsfullmäktige i Stockholm: Moderaterna 43 platser, Socialdemokraterna 41 platser, Miljöpartiet 15 platser, Liberalerna 13 platser, Vänsterpartiet 12 platser, Kristdemokraterna 9 platser, Sverigedemokraterna 9 platser, Centerpartiet 7 platser.
Läs mer om hur politiken fungerar och hur du kan påverka.

Det här röstar du om

Landstinget finns till för länets invånare. Varje dag, dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg, spårvagn och buss tar invånare till jobbet, skolan, fritidsintressen och hem igen. Konst och kultur möter invånarna i vardagen eller när de besöker vården. Allt detta är sådant som du möter i din vardag och som du har möjlighet att rösta om i landstingsvalet. Stockholms läns landsting är en politiskt styrd organisation där ditt engagemang gör skillnad.

Trafiken i en växande region

Varje dag reser 825 000 resenärer med tunnelbana, buss, spårvagn eller pendeltåg i Stockholms län. Landstinget har det övergripande ansvaret för att alla som bor i eller besöker länet ska ha tillgång till en välutbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I takt med att regionen växer byggs kollektivtrafiken ut och moderniseras.  
Läs mer om kollektivtrafiken

Hälso- och sjukvården utvecklas

Stockholms läns landsting ansvarar för att du får den hälso- och sjukvård och tandvård du behöver. Det omfattar allt från vård och hälsofrämjande arbete till forskning och utveckling. För att kunna erbjuda en modern vård som uppfyller dina förväntningar och för att möta framtidens vårdbehov, genomförs nu Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Det innebär bland annat att landstinget förändrar akutvården så att du har nära till rätt vård, på rätt plats, i rätt tid utifrån dina vårdbehov. E-tjänster är en viktig del i vården och gör det lättare för dig att vara informerad och delaktig i din vård.
Läs mer om hälso - och sjukvården

Regionens utveckling

Den 1 januari 2019 får landstinget ett utökat ansvar för regionens utveckling. Det innebär att du i det här valet kan påverka vem som ska besluta i frågor om utvecklingen i regionen för första gången. Att landstinget får ett större ansvar för att utveckla regionen innebär bland annat att landstinget kommer att samordna många av de viktiga frågor som rör regionens utveckling. Det kan handla om gemensamma utmaningar som var vi lämpligast bygger bostäder, hur vi ska resa hållbart och hur vi kan stärka folkhälsa och tillväxt i regionen.
Läs mer om regional utveckling

Forskning och innovation

Landstinget arbetar aktivt med att stödja och stimulera forskning och innovation som leder till ny kunskap samt nya behandlingsmetoder, produkter, och tjänster. Syftet är att säkerställa att du har tillgång till kollektivtrafik och hälso- och sjukvård som ständigt förbättras och utvecklas.
Mer om landstingets forskning och utveckling

Kultur

Landstinget stödjer en fri kultur som bidrar till upplevelser, möten, bildning och delaktighet i en växande, kreativ och hållbar region. Du möter konsten i olika miljöer, exempelvis på våra sjukhus och i tunnelbanan. Kulturen och konsten gör regionen mer attraktiv för invånare, besökare och investerare. Den är dessutom viktigt för att skapa läkande miljöer i vården.
Mer om Kultur i Stockholms län

Ett långsiktigt miljöarbete

Landstinget ska utföra sina uppdrag på ett sätt som är klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande. Det handlar bland annat om att minska miljöpåverkan från läkemedel, fasa ut farliga kemikalier och använda förnybara bränslen i kollektivtrafiken. Miljöarbetet i landstinget styrs av Miljöprogram 2017-2021.
Läs mer om vårt miljöarbete