Landstingsvalet 2018

Lättläst

Länsstyrelsens slutliga rösträkning efter landstingsvalet är nu klar och de 149 mandaten i landstingsfullmäktige är fördelade utifrån resultatet. Nu pågår den formella processen inom landstinget för att fastställa en ny politisk organisation.

Mandatfördelning i landstingsfullmäktige 2018-2022

 
Mandatfördelning 2018-2022: Moderaterna 34. Socialdemokraterna 40. Miljöpartiet 8. Liberalerna 12. Vänsterpartiet 16. Kristdemokraterna 12. Sverigedemokraterna 15. Centerpartiet 12.

Utdrag ur länsstyrelsens protokoll över slutlig rösträkning (bilaga 1 och 2)

Länk till länsstyrelsens fullständiga protokoll på val.se (488 sidor)

Preliminärt valresultat från valnatten.

Uppdaterat preliminärt valresultat.

Slutlig rösträkning.

Fördjupad information om det svenska valsystemet och hur rösträkningen går till.  

Ny mandatperiod - viktiga datum

Den nya mandatperioden för landstingsfullmäktige börjar den 15 oktober och det nyvalda landstingsfullmäktige sammanträder för första gången den 23 oktober. Då väljer landstingsfullmäktige landstingsråd och utser ny landstingsstyrelse. Den politiska organisationen fastställs vid sammanträdet den 20 november. De nuvarande nämnderna sitter kvar fram till årsskiftet.

15 oktober
Den nya mandatperioden börjar för landstingsfullmäktige. Nämnderna sitter kvar till årsskiftet.

23 oktober
Nya landstingsfullmäktige sammanträder. På agendan: val av landstingsråd och utse landstingsstyrelse.

6 november
Nya landstingsstyrelsen sammanträder.

20 november
Nya landstingsfullmäktige sammanträder. På agendan: Fastställa skattesats för 2019, ny politisk organisation och val av nämnder och andra organ.

27 november
Landstingsstyrelsen sammanträder och fattar bland annat beslut om budgetförslag för 2019.

11-12 december
Landstingsfullmäktige debatterar och beslutar SLL Mål och budget 2019.

1 januari 2019
Nämnder och styrelser påbörjar arbetet för nya mandatperioden.

Det här har du röstat om

Landstinget finns till för länets invånare. Varje dag, dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg, spårvagn och buss tar invånare till jobbet, skolan, fritidsintressen och hem igen. Konst och kultur möter invånarna i vardagen eller när de besöker vården. Allt detta är sådant som du möter i din vardag och som du har möjlighet att rösta om i landstingsvalet. Stockholms läns landsting är en politiskt styrd organisation där ditt engagemang gör skillnad.

Trafiken i en växande region

Varje dag reser 825 000 resenärer med tunnelbana, buss, spårvagn eller pendeltåg i Stockholms län. Landstinget har det övergripande ansvaret för att alla som bor i eller besöker länet ska ha tillgång till en välutbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I takt med att regionen växer byggs kollektivtrafiken ut och moderniseras.  
Läs mer om kollektivtrafiken

Hälso- och sjukvården utvecklas

Stockholms läns landsting ansvarar för att du får den hälso- och sjukvård och tandvård du behöver. Det omfattar allt från vård och hälsofrämjande arbete till forskning och utveckling. För att kunna erbjuda en modern vård som uppfyller dina förväntningar och för att möta framtidens vårdbehov, genomförs nu Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Det innebär bland annat att landstinget förändrar akutvården så att du har nära till rätt vård, på rätt plats, i rätt tid utifrån dina vårdbehov. E-tjänster är en viktig del i vården och gör det lättare för dig att vara informerad och delaktig i din vård.
Läs mer om hälso - och sjukvården

Regionens utveckling

Den 1 januari 2019 får landstinget ett utökat ansvar för regionens utveckling. Det innebär att du i det här valet kan påverka vem som ska besluta i frågor om utvecklingen i regionen för första gången. Att landstinget får ett större ansvar för att utveckla regionen innebär bland annat att landstinget kommer att samordna många av de viktiga frågor som rör regionens utveckling. Det kan handla om gemensamma utmaningar som var vi lämpligast bygger bostäder, hur vi ska resa hållbart och hur vi kan stärka folkhälsa och tillväxt i regionen.
Läs mer om regional utveckling

Forskning och innovation

Landstinget arbetar aktivt med att stödja och stimulera forskning och innovation som leder till ny kunskap samt nya behandlingsmetoder, produkter, och tjänster. Syftet är att säkerställa att du har tillgång till kollektivtrafik och hälso- och sjukvård som ständigt förbättras och utvecklas.
Mer om landstingets forskning och utveckling

Kultur

Landstinget stödjer en fri kultur som bidrar till upplevelser, möten, bildning och delaktighet i en växande, kreativ och hållbar region. Du möter konsten i olika miljöer, exempelvis på våra sjukhus och i tunnelbanan. Kulturen och konsten gör regionen mer attraktiv för invånare, besökare och investerare. Den är dessutom viktigt för att skapa läkande miljöer i vården.
Mer om Kultur i Stockholms län

Ett långsiktigt miljöarbete

Landstinget ska utföra sina uppdrag på ett sätt som är klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande. Det handlar bland annat om att minska miljöpåverkan från läkemedel, fasa ut farliga kemikalier och använda förnybara bränslen i kollektivtrafiken. Miljöarbetet i landstinget styrs av Miljöprogram 2017-2021.
Läs mer om vårt miljöarbete

Hur vill partierna utveckla Stockholms läns landsting?

Under mandatperioden 2014-2018 har nedanstående partier varit representerade i landstingsfullmäktige i Stockholm. Vill du veta hur de olika partierna vill utveckla hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, kulturen och de regionala frågorna för Stockholms län? Klicka dig vidare via partinamnen i listan till respektive partis egen information. 

Moderaterna 
Socialdemokraterna 
Miljöpartiet 
Liberalerna 
Vänsterpartiet 
Kristdemokraterna 
Sverigedemokraterna 
Centerpartiet