Tidskriftsprenumerationer för dig som förtroendevald

Du som är förtroendevald i styrelser, nämnder och beredningar har förmånen att prenumerera på tidskrifter via biblioteket i landstingshuset. Du beställer prenumerationer genom ett formulär eller via e-post.

Här hittar du beställningsformuläret för prenumerationer. 
Beställningsformulär

Du kan också skicka e-post till: annica.fyregard-nilsson@sll.se

A

Akademikern
Facklig information och debatt. Belyser utvecklingen inom medlemmarnas yrkesområde, d.v.s. socialt arbete, socialpolitik, personaladministration, offentlig ekonomi och administration. Utges av Akademikerförbundet SSR.
Pris 400:-

Aktuellt i politiken – Socialdemokraternas nyhetstidning
Nyheter, reportage och debatt om aktuell politik med tonvikt på socialdemokratin
och arbetarrörelsen. Utges av AiP Media Produktion.
Pris 500:-

Alkohol och Narkotika
Informations- och debattskrift som bevakar aktuella händelser och forskning inom det drog- och socialpolitiska området. Tidskriften har populärvetenskaplig inriktning och är drogpolitiskt oberoende. Utges av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).
Pris 320:-

Allmänmedicin
Innehåller artiklar av praktiserande allmänläkare inom olika specialiteter, presentationer av avhandlingar, debatt, boktips m.m.. Vänder sig till allmänpraktiserande läkare, husläkare, distriktssköterskor och övrig personal inom primärvården. Finns i fulltext på nätet.
Utges av Svensk förening för allmän medicin (SFAM).
Pris 600:-

Arbetarhistoria
Innehåller artiklar om arbetarrörelsens historia, pågående forskning, bokrecensioner m.m. Utges av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
Pris 300:-

Arbetet
Tidskrift om ekonomi, politik och arbetsmarknad sett ur LO:s perspektiv. Tidigare LO-tidningen. Utges av LO.
Pris 460:-

Arbetsmarknad & Arbetsliv
Tidskrift med vetenskapliga artiklar och debatt om aktuella förhållanden på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Utges i samarbete mellan Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet och Arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Pris 460:-

Arbetsterapeuten
En facklig yrkes-, idé- och debattidskrift som i första hand riktar sig till medlemmar i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.
Pris 600:-

Arkitekten
Organ för Sveriges arkitekter - en intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter.
Pris 600:-

Arkitektur
Tidningen presenterar, kommenterar och analyserar nyheter inom arkitekturen, med tonvikt på svensk arkitektur. Utges av Arkitektur förlag.
Pris 1050:-

Auris
Artiklar och debatt som rör hörsel och ljudmiljö. Om forskning, samhälle och tekniska hjälpmedel. Utges av Hörselskadades Riksförbund. (HRF)
Pris 300:-

Axess
Tonvikt på artiklar inom humaniora och samhällsvetenskap. Tidskriften är delaktig i Ax:son Johnsonstiftelsens satsning på att sprida forskningsresultat och främja ett närmande mellan forskning, samhälle och näringsliv. Utges av Axess Publishing AB.
Pris 700:-

B

Bang
Feministisk tidskrift om kultur och samhälle.
Utges av Föreningen Bang.
Pris 550:-


Bildkonstnären

Informerar om konstnärernas fackliga och kulturpolitiska arbete och vill verka för att skapa debatt om konstnärernas arbetsvillkor. Utges av Svenska Konstnärsförbundet.
Pris 200:-

Bygd och Natur
Artiklar om hembygdsrörelsen och näraliggande ämnen som rör kultur och natur. Utges av Sveriges Hembygdsförbund.
Pris 250:-

C

C : en tidning från Centerpartiet
Tonvikt på miljö-, regional- och familjepolitik, ekologi och jordbruk. Redovisar framförallt centerpartistisk politik på kommunal- och riksdagsnivå. Utges av Tidningen C.
Pris 100:-

Camino
Ett livsstilsmagasin för hållbar konsumtion. Tidningen vill inspirera människor att välja alternativ som är bättre för människor och miljö. Utges av Getaware ekonomiska förening.
Pris 600:-

Chefer och ledare i vården
Innehåller artiklar om vård, ledarskap och utveckling. Vänder sig huvudsakligen till ledare inom hälso- och sjukvården. Utges av Föreningen för chefer och ledare.
Pris 320:-

D

Dagens Medicin
Nyhetstidning för svensk sjukvård som har som ambition att ge en överblick över vad som händer inom vården och vilka förutsättningarna är för att bedriva sjukvård ; ekonomiskt, politiskt, medicinskt och organisatoriskt. Utges av Dagens medicin.
Pris 3000:- / e-tidskrift 2000:-

Priset för en helårsprenumeration ligger över 1500 kronor, vilket innebär att du som vill ha en prenumeration får prenumerera på egen hand, och sedan lämna in kvitto för att få 1500 kronor utbetalt.

Dagens Samhälle
OBS! De ledamöter och ersättare i regionfullmäktige som så önskar kan beställa tidningen via Biblioteket, den betalas då av Region Stockholm. Kommunernas och landstingens tidning som förmedlar nyheter från kommun- och landstingssektorn. Även ett forum för debatt om den offentliga sektorns framtid och förnyelse. Utges av Dagens Samhälle.
Pris 2000:-

Priset för en helårsprenumeration ligger över 1500 kronor, vilket innebär att du som vill ha en prenumeration får prenumerera på egen hand, och sedan lämna in kvitto för att få 1500 kronor utbetalt.

Demensforum
Artiklar som riktar sig till alla som kommer i kontakt med demenssjuka och deras anhöriga. Utges av Demensförbundet.
Pris 150:-

Du & jobbet : arbetsmiljötidningen
Granskar arbetsmiljön och arbetslivet. Tar upp områden som arbetsrätt, rehabilitering, ledarskap, arbetsorganisation m.m. Utges av Föreningen för arbetarskydd (FFA).
Pris 1400:-

Dövas tidning
Tidningen har som mål att bevaka frågor av särskilt intresse för teckenspråkiga och spegla den teckenspråkiga kulturen, nationellt och internationellt. Utges av Sveriges dövas riksförbund.
Pris 320:-

E

Economist
Bevakning av utveckling, trender och händelser inom internationell ekonomi, politik, finansvärld, börsvärld och bankvärld. Index, siffror, börskommentarer och statistiskt material. Utges av The Economist Newspaper.
Pris 2100:-

Priset för en helårsprenumeration ligger över 1500 kronor, vilket innebär att du som vill ha en prenumeration får prenumerera på egen hand, och sedan lämna in kvitto för att få 1500 kronor utbetalt.

Effekt klimatmagasinet
Ett samhällsmagasin om klimat- och hållbarhetsfrågor. Tidningen vill bredda klimatfrågan till att handla om mer än koldioxidutsläpp. Utges av Effekt
Pris 400:-

Ekonomisk debatt
Fungerar som ett forum för aktuell ekonomisk-politisk debatt och forskning. Utges av Nationalekonomiska Föreningen.
Pris 690:-

Energi & Miljö
Artiklar och debatt om energipolitik, energieffektivisering och entreprenadjuridik.
Utges av EMTF Förlag AB ( Energi- och Miljötekniska Föreningen)
Pris 1500:-

Eurohealth
Artiklar och debatt om hälso- och sjukvårdsfrågor i Europa. Utges av European Observatory on Health Systems and Policies. Finns endast i fulltext på nätet.

Expo
Partipolitiskt obunden med syfte att värna demokrati och yttrandefrihet mot rasistiska, antisemitiska och totalitära tendenser i samhället. Reportage och analyser. Utges av Stiftelsen Expo.
Pris 650:-

F

Fastighetsnytt
Innehåller artiklar om stadsbyggnad, bostäder, hållbarhet, arkitektur och fastighetsekonomisk forskning. Finns även i fulltext på nätet.
Utges av Fastighetsnytt förlags AB
Pris 1300:-

Fastighetstidningen
Nyhetsorgan för fastighetsbranschen med tonvikt på fastighetsförvaltning, fastighetsmarknad, stadsplane- och miljöfrågor. Utges av Fastighetsägarna.
Pris 450:-

Filmrutan
Sveriges äldsta filmtidskrift, ser som sin uppgift att granska filmbranschens utveckling liksom alternativa distributionsformer för den så kallade kvalitetsfilmen. Innehåller artiklar, debatt, essäer och recensioner. Utges av Sveriges Förenade Filmstudios.
Pris 200:-

Filter
Reportagetidning om aktuella ämnen. Enligt utgivaren en tidning om människorna, idéerna och berättelserna som färgar och formar Sverige de närmaste två månaderna. Utges av Magasinet Filter.
Pris 500:-

FLM – Sveriges nya kulturtidskrift om film
Om film som populärkultur, samhälleligt och kulturellt fenomen. Innehåller nyheter, reportage och kritik. Utges av Film Media AB.
Pris 300:-

Fokus
Ett veckomagasin om samhällsfrågor, politik, ekonomi, historia, livsstil och trender. Utges av FPG Media AB.
Pris 2400:- / e-tidskrift 1185:-

Priset för en helårspenumeration ligger över 1500 kronor, vilket innebär att du som vill prenumerera får göra det på egen hand, och sedan lämna in kvitto för att få 1500 kronor utbetalt.

Folkvett
Medlemsblad för Föreningen för vetenskap och folkbildning. Föreningen arbetar för att motverka pseudovetenskapliga och mysticistiska tendenser i samhället. De menar att pseudovetenskapen många gånger lockar människor till kvacksalveri istället för sakkunnig vård. De framhåller att människors motståndskraft mot irrationalism kan ökas genom kunskap om vetenskapens metoder och resultat.
Pris 250:-

Form
Artiklar om industridesign, konsthantverk, möbler, offentlig miljö, grafisk formgivning m.m. Utges av Föreningen Svensk Form.
Pris 600:-

Forskning och framsteg
Populärvetenskaplig tidskrift om forskning inom teknik, naturvetenskap, medicin, historia och arkeologi. Utges av Stiftelsen Forskning & Framsteg.
Pris 830:-

Frisinnad tidskrift
Idétidskrift som hävdar en liberal och kristen-humanistisk samhällssyn. Utges av Stiftelsen Frisinnad tidskrift.
Pris 150:-

Funktionshinderpolitik
Artiklar och debatt om samhällsutvecklingen ur rörelsehinderperspektiv. Reportage, artiklar och kommentarer som belyser de funktionshindrades situation i samhället och visar på möjligheter till förändring. Utges av DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.
Pris 250:-

Fysioterapi
Specialtidskrift om sjukgymnastik med information om fackliga frågor, forskning och utveckling, ergonomi, nyheter och debatt samt hälso- och sjukvårdsfrågor. Utges av Legitimerade sjukgymnasters riksförbund.
Pris 680:-

Fönstret
ABF:s magasin om kultur och folkbildning. Utges av Arbetarnas Bildningsförbund (ABF).
Pris 240:-

Författaren
Tidningen som i första hand vänder sig till författare och översättare bevakar författarvillkor, upphovsrätt, yttrande- och tryckfrihet, bok- och biblioteksvärlden m.m. Utges av Sveriges Författarförbund.
Pris 300:-

Förvaltningsrättslig tidskrift
Tidskrift med längre artiklar om förvaltningsrättsliga frågor. Utges av Norstedts.
Pris 660:-

G

Grönköpings veckoblad
Traditionsrik samhällskritisk skämttidning. Utges av Grönköpings veckoblad.
Pris 575:-

Grönt
Miljöpartiet de grönas medlemstidning.
Pris 330:-

H

Hemslöjd
Behandlar alla former av slöjd, hantverk och konsthantverk i reportage och kulturhistoriska artiklar. Utges av Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund.
Pris 460:-

Hälsa
Artiklar om motion, terapier, vegetarisk mat, giftfri odling m.m. Utges av Forma Magazines AB.
Pris 700:-

I

Illustrerad vetenskap
Populärvetenskaplig tidskrift med artiklar om forskning inom bland annat teknik, kommunikationer, medicin, psykologi och arkeologi. Utges av Bonnier publications international A/S
Pris 1500:-

Intra
Om flerhandikapp och inlärningssvårigheter i kultur och samhälle. Informerar om forskning, metodutveckling och samhällets insatser för utvecklingsstörda. Utges av Stiftelsen Utvecklingsstörda i fokus.
Pris 370:-

J

Journalisten
Svenska Journalistförbundets tidning. Behandlar fackliga frågor, nyheter och debatt inom massmedieområdet. Utges av Svenska Journalistförbundet.
Pris 680:-

K

Karriär
Juseks medlemstidning. Fackförbund för jurister, civilekonomer, samhällsvetare, systemvetare och personalvetare. Artiklar och debatt om frågor som berör medlemmarnas yrkesområden.
Tidigare Jusektidningen. 
Pris 300:-

Kommunal ekonomi
Om frågor kring landstingens och kommunernas ekonomi. Utges av Kommunalekonomernas förening.
Pris 530:-

Kommunalarbetaren
Fackförbundet Kommunals medlemstidning. Artiklar och debatt om fackliga frågor, sociala frågor, socialpolitik m.m. Utges av Svenska Kommunalarbetareförbundet.
Pris 400:-

Konstnären
Organ för Konstnärernas riksorganisation. Vänder sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer med nyheter och information om fackliga och kulturpolitiska frågor. Utges av Konstnärernas riksorganisation.
Pris 260:-

Konstperspektiv
Artiklar och debatt om samtida konst. Utges av Stiftelsen Konstperspektiv.
Pris 300:-

Kulturvärden
Genom tidningens artiklar och reportage levandegörs de byggnader och miljöer som Statens Fastighetsverk förvaltar. Artiklar om nya projekt, de historiska miljöerna och arkitekterna bakom.
Utges av Statens Fastighetsverk.
Pris 200:-

Kyrkans tidning
Svenska kyrkans tidning.
Utges av Verbum AB.
Pris 1000:-

L

Ledungen
Tidning om hembygdsvård, kulturmiljövård, byggnadsvård, fornminnen m.m., framför allt i Stockholms län. Utges av Stockholms läns hembygdsförbund.
Pris 150:-

Liberal debatt
Idétidskrift med liberal inriktning. Innehåller debattartiklar, intervjuer, kommentarer, kåserier m.m. Utges av Stiftelsen Liberal Debatt.
Pris 250:-

Libertas
Tidskrift för kritisk idédebatt med socialdemokratiska förtecken. Utges av Socialdemokratiska studentförbundet.
Pris 350:-

Life Science Sweden med Kemivärlden
Prestenteras som Nordens största tidning inom life science, bioteknik, labb och medicinteknik. Bevakar bland annat forskning, affärer, ny teknik, patent och regulatoryfrågor. Utges av IDG.
Pris 1000:-

Lira musikmagasin
Artiklar om levande musik från hela världen. I första hand jazz, folk- och världsmusik samt närbesläktat från pop-, vis- och klubbscenen. Utges av Lira musikmagasin
Pris 400:-

LMV - Läkemedelsvärlden
Oberoende tidskrift vars primära uppgift är att granska och sprida kunskap om läkemedel. Artiklar och reportage om allt från de senaste kliniska resultaten till aktuella forskningsområden och de senaste läkemedelpolitiska turerna. Vänder sig i första hand till dem som arbetar med läkemedel. Finns fritt tillgänglig på nätet.
Utges av Apotekarsocieteten.

Logopeden
Logopedförbundets medlemstidning, bevakar och skapar debatt kring utbildnings-, forsknings- och yrkesfrågor. Även en kanal för att sprida kunskap om logopedins betydelse och möjligheter, där även beslutsfattare och patienter är viktiga målgrupper.
Pris 250:-

Läkartidningen
Artiklar, reportage och debatt om medicinska frågor samt hälso- och sjukvårdsfrågor.
Tidningen finns i sin helhet fritt tillgänglig på nätet.
Utges av Sveriges läkarförbund.
Pris 1500:- (halvår)

M

Medborgaren
Moderaternas medlemstidning. Finns sedan 2019 endast i fulltext på nätet.

Medicinsk axess
Oberoende medicinsk tidskrift som innehåller artiklar och debatt om vård och medicinska frågor. Vänder sig till professionen och intresserad allmänhet. Utges av Svenska Media Docu AB.
Pris 370:-

Medicinsk vetenskap
Populärvetenskapligt magasin om aktuell medicinsk forskning.
Utges av Karolinska institutet.
Pris 200:-

Medtech Magazine
Oberoende tidskrift med artiklar och intervjuer inom området medicinteknik.
Utges av Nordiske Medier/Mentor Communications
Pris 250:-

Miljömagasinet
Oberoende tidskrift med artiklar om miljö- och konsumentfrågor.
Utges av Miljömagasinet.
Pris 500:-

Mind
Tidningen tar upp psykologiska, psykiatriska och socialpsykologiska frågor inom alla samhällsområden. Riktar sig i huvudsak till personer som arbetar inom hälso- och sjukvård och sociala områden.
Utges av föreningen Mind (Föreningen psykisk hälsa)
Pris 300:-

Modern psykologi
Populärvetenskaplig tidskrift om olika psykologiska frågor. Utges av Modern psykologi i Sverige AB.
Pris 760:-

Modern stadstrafik
Oberoende tidskrift om utveckling, trender och tendenser inom svensk och internationell lokaltrafik. Utges av Svenska spårvägssällskapet.
Pris 450:-

Moderna läkare
En special- och debattidskrift om svensk sjukvård. Utges av Sveriges yngre läkares förening – SYLF.
Pris 200:-

Morgonbris
Artiklar och debatt om politik, samhällsfrågor, kultur ur ett jämställdhetsperspektiv. Utges av S-kvinnorna.
Pris 180:-

Må bra
Artiklar om hälsa, kost, motion m.m. Utges av Aller Media.
Pris 500:-

N

Nordisk infrastruktur
Tidningen bevakar Nordeuropas transport- och kommunikationssektor. Till exempel flyg-, hamn- och sjöfartsfrågor, transport & logistik, stadsbyggnad, kollektivtrafik m.m.
Utges av Conventus marketing AB.
Pris 1050:- / e-tidskrift 700:-

NU – det liberala nyhetsmagasinet
Tar upp politik och samhällsfrågor i artiklar, reportage, kommentarer och intervjuer. Utges av Liberal information.
Pris 600:-

Ny juridik
Längre artiklar inom aktuella rättsområden. Utges av Karnow Group Sweden AB.
Pris 1525:-

Näringsmedicinsk tidskrift
Presenterar de senaste rönen inom näringsterapi och alternativmedicin.
Tidskriftens syfte är att sprida kunskap om hur man stärker och tar kontroll över sin hälsa med kost och näringsmedicin i samarbete med sin läkare. Utges av Näringsmedicinsk tidskrift.
Pris 340:-

O

Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration (SJPA)
Nordiskt forum för forskning om offentlig förvaltning utifrån politiska, organisationsteoretiska, ekonomiska och juridiska perspektiv. Utges av Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
Pris 1100:-

Offentliga affärer
Artiklar om upphandling, ekonomi, utbildning och ledarskap inom den offentliga sektorn. Utges av Hexonova Media Group AB.
Pris 560:-

Omvårdnadsmagasinet
Artiklar och reportage om svensk sjukvård, presentation av aktuell forskning och debatt. Utges av Svensk sjuksköterskeförening.
Pris 460:-

Opsis barnkultur
Tidskrift om barn- och ungdomskultur för vuxna. Utges av Opsis.
Pris 270:-

Opus
Om klassisk musik och opera för en musikintresserad allmänhet.
Presenterar nyheter inom svenskt och internationellt musikliv.
Intervjuer, artiklar och debatt. Utges av Opus.
Pris 580:-

Ord & bild
Oberoende kulturtidskrift om och med skönlitteratur,
litteraturkritik och samhällsanalys. Utges av Stiftelsen Ord & Bild.
Pris 430:-

Ordfront magasin
Tidskrift för litteratur och samtidsdebatt. Artiklar och reportage om mänskliga rättigheter, demokrati, skrivandets konst och villkor m.m. Utges av Föreningen Ordfront.
Pris 590:-

Ottar
Tidskrift om sexualitet och samhälle. Utges av RFSU.
Pris 170:-

P

Paletten
Artiklar, reportage och debatt om konst i Sverige och utomlands.
Varje nummer har ett tema där man undersöker ett specifikt ämne vilket kan vara allt från konstnärliga tendenser, teorier eller konstpolitisk problematik.
Utges av Stiftelsen Paletten.
Pris 420:-

PC för alla
Innehåller köpråd, tester, praktiska tips, spelnyheter, recensioner av multimedier m.m. Utges av IDG.
Pris 1230:-

Personal och ledarskap
Facktidning för i första hand personalchefer och deras medarbetare. Artiklar och reportage om bland annat kompetensutveckling och utbildning. Utges av Epok Media.
Pris 1050:-

Plan
Tidskrift för debatt om samhällsplanering. Vill vara forum för erfarenhetsutbyte om ekonomiska, ekologiska och sociala frågor i planering och beslutsfattande. Bevakar bland annat kommunal och regional planering, byggande och bostadspolitik samt miljöpolitik i Sverige och internationellt. Utges av Föreningen för Samhällsplanering.
Pris 1500:-

Populär historia
Populärvetenskaplig tidskrift som presenterar historiska händelser och aktuell forskning. Utges av Svenska historiska media tidskrifter AB.
Pris 1000:-

PRO Pensionären
Forum för PRO och Sveriges pensionärer. Tar upp frågor som rör pensionärer och deras levnadsvillkor. Utges av Pensionärernas riksorganisation.
Pris 165:-

Psykologtidningen
Nyhets- och debattforum för Sveriges psykologer i fackliga och yrkesmässiga frågor. Utges av Sveriges Psykologförbund.
Pris 600:-

R

Reflex
Artiklar och reportage om neurologiskt handikappades livsvillkor och forskning inom området. Riktar sig till neurologiskt handikappade men även till beslutsfattare och personal som kommer i kontakt med denna patientgrupp. Utges av Neuroförbundet.
Pris 460:-

Re:public
Re:public görs av ett kollektiv av journalister och fotografer och tidskriften beskrivs som ett dokumentärmagasin på papper om det som händer just nu - i Sverige och världen. Om människor, musik och kulturfenomen som spelar roll.
Pris 420:-

Res & Trafikforum
Facktidskrift, i två delar, som behandlar frågor kring persontrafik, resor och turism. Rapporterar om ny teknik, avtal, nyheter, företag, debatt och produkter inom området. Vänder sig i första hand till beslutsfattare inom trafikpolitik, samhällsplanering och turism. Utges av Mentor Communications AB.
Pris 1000:-

Respons
I essäns form recenseras och diskuteras facklitteratur inom humaniora och samhällsvetenskap. Utges av Tidskriften Respons.
Pris 440:-

Revansch
Tidskrift som belyser patientens perspektiv i psykiatrin. Utges av Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH).
Pris 220:-

Råd & rön
Tidskrift som vill ge enskilda konsumenter kunskap om hushållning, produkter och marknad. Innehåller artiklar, granskning, tester m.m. Utges av Sveriges konsumenter.
Pris 450:-

Rörelse
RBU:s medlemstidning. Reportage om rörelsehindrade barn och ungdomar samt tips och idéer som kan vara till hjälp för andra i samma situation. Dessutom fakta om lagstiftning, rättigheter m.m. Utges av Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU).
Pris 400:-

Rött
Vänsterpartiets tidning.
Pris 200:-

S

Sans
Existensiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livsåskådning. Vill verka i upplysningens anda för att främja vetenskapliga förhållningssätt och humanistisk människosyn. Utges av Sans Media AB.
Pris 360:-

Senioren
Tidningens uppgift är att väcka debatt, skapa opinion och bevaka äldrepolitiska frågor. Artiklar, reportage och intervjuer om resor, kultur, hälsa och samhällsfrågor.
Utges av SPF Seniorerna
Pris 400:-

Signum - katolsk orientering om kyrka, kultur & samhälle
Kulturtidskrift kring frågor om kultur, forskning och samhälle ur katolskt perspektiv. Utges av Newmaninstitutet.
Pris 420:-

Sjukhusläkaren
Tidningen bevakar fackliga och sjukvårdspolitiska frågor. Vill väcka debatt, opinion och belysa sjukhusläkarnas frågor. Finns även i fulltext på nätet.
Utges av Sjukhusläkarföreningen.
Pris 350:-

Skärgård - tidskriften som dokumenterar ett kulturarv
Presenterar aktuell skärgårdsforskning och vill föra diskussion kring frågor som rör skärgården och våra svenska kustbygder. Utges av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi (SIÅA)
Pris 530:-

Skärgården – från Grisslehamn till Landsort
Tidningen som är politisk oberoende bevakar, rapporterar och granskar företeelser som berör skärgården och dess intressenter. Speglar bland annat livsvillkoren för de fastboende i skärgården och vill öka insikten och förståelsen för dessa hos andra grupper i samhället. Utges av Kustförlaget AB.
Pris 500:-

Skärgårdsbåten
Innehåller historiska artiklar om skärgårdsbåtar och skärgårdstrafik med inriktning på Stockholms skärgård och Mälaren. Utges av Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten.
Pris 320:-

Socialmedicinsk tidskrift
Tidskrift med flervetenskaplig inriktning där varje nummer har ett huvudtema. Ämnesområden som behandlas är socialtjänst, socialförsäkringar, socialpolitik, folkhälsa samt hälso- och sjukvård. Finns även i sin helhet fritt tillgänglig på tidskriftens webbsida.
Utges av Stiftelsen Socialmedicinsk tidskrift.
Pris 670:-

Socialpolitik
Oberoende tidskrift som vill skildra socialpolitiken ur brukarnas och socialarbetarnas perspektiv. Forskning och debatt inom området. Utges av Föreningen Socialpolitisk debatt.
Pris 430:-

Socionomen
Facklig tidskrift med artiklar och debatt om aktuella teman inom socialt arbete. Vänder sig främst till socionomer. Utges av Akademikerförbundet SSR.
Pris 1130:-

Språktidningen
Populärvetenskaplig tidskrift om språk ur olika aspekter. Utges av Språktidningen i Sverige AB.
Pris 590:-

SRF-perspektiv
Tidning för medlemmarna i Synskadades Riksförbund. Artiklar och debatt om olika ämnen ur ett synskadeperspektiv. Utges av Synskadades riksförbund.
Pris 250:-

Stadsbyggnad
Medlemstidskrift med artiklar om samhällsplanering, gator, trafik, parkering, parker, mark och exploatering samt husbyggnad och miljö. Utges av Svenska kommunal-tekniska föreningen.
Pris 320:-

Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskriften innehåller vetenskapliga arbeten och översikter om politik i bred bemärkelse. Utges av Fahlbeckska stiftelsen.
Pris 450:-

Stångmärket
Artiklar om människorna och livet i skärgården.
Utges av Skärgårdsstiftelsen.
Pris 220:-

Sunt förnuft
Tidskrift som vill bilda opinion för en "bättre hushållning med skattepengarna". Artiklar om samhällsekonomiska frågor och råd om skatter och ekonomi.
Utges av Skattebetalarnas förening.
Pris 280:-

Svensk juristtidning
En allmänjuridisk tidskrift med praktiskt verksamma jurister som huvudsaklig målgrupp. Tidningen har särskilt fokus på den juridik som tillämpas i allmän domstol (bl.a. straff- och civilrätt) samt internationell och konstitutionell rätt. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras regelbundet artiklar författade av praktiskt verksamma jurister, studentuppsatser, praxissammanställningar och debattartiklar. Utges av Svensk Juristtidning.
Pris 640:-

Svensk medicinsk rätt
Oberoende tidning som bevakar och redovisar den medicinska rätten. Huvudinriktningen är personal- och patientsäkerhet. Avsikten är att spegla utvecklingen inom hälso- och sjukvården ur rättslig synvinkel.
Utges av Institutet för medicinsk rätt AB.
Pris 380:-

Sveriges natur
Svenska Naturskyddsföreningens medlemstidning. Artiklar och reportage om natur och miljö ur svenskt och internationellt perspektiv.
Utges av Svenska Naturskyddsföreningen.
Pris 320:-

T

Tandläkartidningen
Innehåller artiklar om tandvård riktade till professionen men även mer allmänna artiklar och debatt om fackliga och vårdpolitiska frågor.
Utges av Sveriges Tandläkarförbund.
Pris 1500:-

Tiden magasin
Socialdemokratisk idé- och debattidskrift. Inrikes- och utrikespolitiska artiklar och kommentarer.
Utges av Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti.
Pris 380:-

Tidningen Vision
Facklig tidskrift som främst skriver om frågor som rör arbetslivet för Visions medlemmar som är offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting och kyrka. 
Utges av fackförbundet Vision.
Pris 350:-

Tidskrift för genusvetenskap
Publicerar artiklar inom aktuell tvärvetenskaplig genusforskning.
Utges av Föreningen Kvinnovetenskaplig Tidskrift.
Pris 800:-

Trafikmagasinet
Tidning med ambition att ge en allsidig bevakning av aktuella frågor inom transportbranschen. Innefattande tung trafik, spedition och logistik, järnvägs-, sjö- och flygtransporter samt väg- och bannät, farleder, terminaler, hamnar m.m. Utges av Trafikmagasinet 1 AB i Borensberg.
Pris 350:-

Transportarbetaren
Tidskrift för medlemmar i Transportarbetareförbundet som är facklig organisation för bland andra lastbilsförare, taxiförare och bussförare. Utges av Svenska transportarbetareförbundet.
Pris 200:-

Turist
Reportage och artiklar om friluftsliv i Sverige. Utges av Svenska Turistföreningen (STF).
Pris 300:-

Tåg
Artiklar om allt från moderna höghastighetståg till järnvägarnas historia samt tågnyheter från in- och utland. Utges av Svenska järnvägsklubben.
Pris 720:-

U

Unik
Reportage, intervjuer, debatt och nyheter som rör personer med utvecklingsstörning och deras närstående. Utges av Riksförbundet FUB, Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.
Pris 365:-

Upphandlingsrättslig tidskrift
Ny tidning med start november 2014. Tidningen kommer i första hand att innehålla artiklar om rättsvetenskapliga frågeställningar inom ämnet offentlig upphandling. Men även artiklar om ekonomiska, tekniska och arbetsrättsliga frågeställningar i offentliga upphandlingar.
Utges av Föreningen för utgivande av Upphandlingsrättslig tidskrift.
Pris 1020:-

Utrikesmagasinet
Artiklar, debatt och analyser om utrikespolitik och internationella frågor. Utges av Utrikespolitiska institutet. Finns fritt tillgänglig på nätet. 

V

Vi föräldrar
Artiklar och reportage i populär form om graviditet, förlossning, föräldraskap och barnhälsa. Utges av Bonnier tidskrifter.
Pris 530:-

Vi läser
Bokmagasin med författarintervjuer, reportage, guider och boktips. Utges av AB Tidningen Vi.
Pris 350:-

Vårdfokus
Artiklar och debatt om fackliga och yrkesmässiga frågor aktuella för Vårdförbundets medlemmar. Ny tidskrift 2010, ersätter Vårdfacket. Utges av Vårdförbundet.
Pris 520:-

Välfärd
Fakta, analys och statistik om välfärden och dess fördelning. Innehåller artiklar om sysselsättning, hälsa, utbildning, inkomster, konsumtion, politiska resurser m.m. Utges av Statistiska Centralbyrån (SCB).
Prenumeration är gratis.

Världspolitikens dagsfrågor
Temanummer med bakgrund, fakta och analyser av aktuella händelser. Utges av Utrikespolitiska institutet.
Pris 455:-

Ä

Äldre i centrum
Populärvetenskaplig tidskrift som presenterar forskning om äldre, åldrande och äldreomsorg. Utges av Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum.
Pris 270:-

Äldreomsorg
Ges ut som temanummer om olika aktualiteter inom äldreomsorgen..
Utges av Gothia fortbildning.
Pris 1150:-