Ärenden och handlingar

Inom Region Stockholm finns flera sorters ärenden och olika sätt att hitta dem. Politiska ärenden och handlingar kan du söka här på webbplatsen, medan äldre ärenden och offentliga handlingar finns på separata webbplatser.

Aktuella politiska ärenden och handlingar

Regionfullmäktiges sammanträden 2020
Regionstyrelsens sammanträden 2020
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden 2020
Trafiknämndens sammanträden 2020
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträden 2020
Fastighets- och servicenämnden sammanträden 2020
Färdtjänstnämnden sammanträden 2020
Kulturnämndens sammanträden 2020
Patientnämndens sammanträden 2020
Vårdens kunskapsstyrningsnämnds sammanträden 2020

Följ länkarna för att se respektive politiskt organs sammanträden under 2019

Regionfullmäktiges sammanträden 2019
Regionstyrelsens sammanträden 2019
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden 2019
Trafiknämndens sammanträden 2019
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträden 2019
Fastighets- och servicenämnden sammanträden 2019
Färdtjänstnämnden sammanträden 2019
Kulturnämndens sammanträden 2019
Patientnämndens sammanträden 2019
Vårdens kunskapsstyrningsnämnds sammanträden 2019

Följ länkarna för att se respektive politiskt organs sammanträden under 2018

Landstingsfullmäktiges sammanträden 2018
Landstingsstyrelsen sammanträden 2018
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden 2018
Trafiknämndens sammanträden 2018
Kulturnämndens sammanträden 2018
Patientnämndens sammanträden 2018
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträden 2018

Följ länkarna för att se respektive politiskt organs sammanträden under 2017

Landstingsfullmäktiges sammanträden 2017
Landstingsstyrelsen sammanträden 2017
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden 2017
Trafiknämndens sammanträden 2017
Kulturnämndens sammanträden 2017
Patientnämndens sammanträden 2017
Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträden 2017

Ärenden och handlingar från 2016 och tidigare

Ärenden och handlingar före 2016 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Offentliga handlingar

Offentliga handlingar kan du söka i  Region Stockholms webbdiarium. Med hjälp av diarierna kan du se rubriken på de handlingar och ärenden som finns inom förvaltningarna. Sekretessbelagda uppgifter och sådana uppgifter som inte får publiceras enligt personuppgiftslagen har dolts. 

Vissa handlingar, som till exempel delegationsbeslut och protokoll, hålls ordnade i särskilda besluts- och protokollsserier. För att ta del av handlingarna som finns i ett diarium kan du vända dig till registrator per e-post eller telefon.

Det är alltid gratis att ta del av handlingarna men en avgift kan komma att tas ut för kopior.

Andra efterfrågade dokument