Så fungerar politiken

Avsluta lättläst

Det är politiker som bestämmer i Stockholms läns landsting. Politikerna är valda av folket. Landstingsfullmäktige är ungefär som landstingets riksdag. 149 män och kvinnor är med i landstingsfullmäktige.

Landstingsfullmäktige träffas åtta gånger varje år.
De diskuterar och beslutar om olika saker,
till exempel hälsovård, sjukvård och trafik.

Politiker som är med i landstingsfullmäktige
kallas ledamöter. 
Det är val till landstingsfullmäktige vart fjärde år.
Nästa val är i september 2018.

Vi som bor i Stockholms län väljer då ett politiskt
parti som vi röstar på.  
Sedan får politikerna platser i landstingsfullmäktige.
Hur många platser partiet får beror på hur många
personer som har röstat på dem.

Platser i landstingsfullmäktige nu

 • Moderaterna 43
 • Socialdemokraterna 41
 • Miljöpartiet 15
 • Liberalerna 13
 • Vänsterpartiet 12
 • Kristdemokraterna 9
 • Sverigedemokraterna 9
 • Centerpartiet 7

Landsting, riksdag och kommun

Sveriges politik bestäms i landstinget,
i riksdagen och i kommunerna.  

Det är Sveriges riksdag som beslutar om
politiken för hela landet.
Men varje kommun ansvarar för till exempel
sina förskolor och grundskolor.  
I Sverige finns 290 kommuner.

Landstinget ansvarar för hälsovård, sjukvård
och kollektivtrafik i området.
Kollektivtrafik kan vara bussar och tunnelbana.

Riksdag – hela landet

Riksdagen ansvarar för:

 • vägar, järnvägar och flygplatser
 • polis och domstolar
 • universitet och högskolor
 • Riksdagen har 349 ledamöter.
 • Riksdagen stiftar nya lagar.
 • Riksdagen beslutar om skatter och avgifter.

Landsting – regioner eller områden

Landstinget ansvarar för:

 • hälsovård och sjukvård
 • tandvård
 • kollektivtrafik
 • Det finns 20 landsting/regioner.
 • Landstingsfullmäktige bestämmer i landstinget.
 • De bestämmer om skatten till landstinget.

290 kommuner

Kommunen ansvarar för:

 • förskolor, grundskolor och gymnasieskolor
 • socialtjänst
 • äldreomsorg
 • Kommunfullmäktige bestämmer i kommunen.
 • De bestämmer om skatten till kommunen.

Så fattas ett beslut  

Tjänstemän arbetar med att förbereda beslut
och att genomföra det som politikerna beslutar.
En tjänsteman kan vara en man eller en kvinna.
En tjänsteman är inte medlem i något politiskt parti. 

Landstingsdirektören är chef över tjänstemännen.
Han eller hon har ansvar för att det blir så som
politikerna har beslutat.
Att besluta är att bestämma något.

Landstingsstyrelsens uppgift är att styra och
att leda landstingets olika arbeten. 

Du kan påverka

Du kan påverka hur landstinget ska arbeta
och vem som ska styra landstinget.
Du kan också klaga på landstingets beslut.

Här kan du läsa om sex olika sätt att påverka:

1. Var med i ett politiskt parti

Politiska partier i landstingsfullmäktige
bestämmer över landstinget.

I landstingsfullmäktige finns nu partierna
Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna,
Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet
är största gruppen.
De partierna är i majoritet.

När det är val till landstinget
kan medborgarna välja
att samma partier ska styra landstinget
eller att andra partier ska styra.

2. Rösta vart fjärde år

Vart fjärde år är det landstingsval.
Det är samtidigt som valen till riksdagen och kommunerna.

Då kan du rösta på det parti som du tycker
har den bästa politiken inom hälsovården,
sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholms län.

3. Följ debatten i fullmäktige

Om du lyssnar på debatten i landstingsfullmäktige
får du kunskap och kan ha mer åsikter om landstinget.

Landstingsfullmäktiges möten är öppna för alla.
Mötena börjar klockan 10.00
i Landstingshuset på Hantverkargatan 45 i Stockholm.
Alla möten i fullmäktige sänds också på webb-tv.

Länk till webb-tv

Under rubriken Politik/Politiska organ
hittar du tider för möten och protokoll.

Länk till möten och protokoll

4. Kontakta din politiker

Du kan också säga vad du tycker
till politikerna i landstinget.
Sedan kanske politikerna skriver en motion 
som fullmäktige beslutar om.
En motion är ett förslag.

Under rubriken kontakt/Förtroendevalda
står det hur du kontaktar alla politiker.

Länk till sidan om hur du kontaktar förtroendevalda

5. Läs beslut och dokument

Landstingets dokument är offentliga.
Alla i Sverige får läsa offentliga dokument.
Det kallas offentlighetsprincipen.

Du kan söka efter ärenden, protokoll och handlingar
från de flesta av landstingets nämnder och utskott.
Klicka på rubriken Politik/Sök ärenden och handlingar
eller klicka på länken.

Länk till sök ärenden och handlingar

6. Klaga på beslut

Om du tycker att landstinget har fattat beslut om något
som landstinget inte får bestämma,
eller om du misstänker att beslutet inte är lagligt,
kan du klaga på beslutet.
Det kallas att begära en laglighetsprövning.
Det är domstolen Förvaltningsrätten
som gör laglighetsprövning.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?