Tillgänglighetsredogörelse för play.sll.se

Region Stockholm står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur Region Stockholms playtjänst uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, hur du kan få hjälp av oss, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är Region Stockholms playtjänst?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga, men vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsen, både genom teknisk utveckling och redaktionellt arbete.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Region Stockholms webbplats som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss via e-post: digitalkommunikation.rlk@sll.se så hjälper vi dig. Svarstiden är normalt 3 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss via post:

Digital kommunikation
Box: 225 50, 104 22 Stockholm

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du tycker att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på digitalkommunikation.lsf@sll.se så att vi får veta att problemet finns.

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Om du lämnat synpunkt till Region Stockholm men inte är nöjd med hur Region Stockholm hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och berätta det.

Anmälan till Myndigheten för digital förvaltning. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Behöver du hjälp så meddela oss via epost: digitalkommunikation.rlk@sll.se

Region Stockholms playtjänst

Svårighet att tillgodogöra sig information för dig;

utan synförmåga eller med nedsatt syn:

 • Formulärelement i sökrutan saknar fältetiketter (WCAG 1.3, WCAG 3.3, WCAG 2.5)
 • Webbplatsen fungerar inte fullt ut att navigera via tangentbordet. (WCAG 2.1, WCAG 2.4) Det går inte att nå den aktuella filmen och funktionerna i den som till exempel att spela, pausa, dela och det går inte heller att välja i agenda och talarlistan. Det går inte heller att nå brödsmulemenyn med funktioner för att välja kanal. Det går inte att hoppa över innehållet i början på sidan (sidhuvud). Menyn till vänster för att välja kanal går inte att nå.
 • Rubrikstruktur felaktig (WCAG 1.3 och 2.4)
 • Det saknas H1 rubrik på sidan.
 • Filmer saknar textning eller andra alternativ för att ta del av innehållet (WCAG 1.2.1, WCAG 1.2.2, WCAG 1.2.3, WCAG 1.2.4)
 • Bilder saknar ALT-text / bildbeskrivningar (WCAG 1.1.1)
 • Sidans innehåll har inte tydligt uppmärkta sektioner i koden (WCAG 1.3).
 • HTML koden innehåller valideringsfel (WCAG 4.1.1). Dels används otillåtna attribut i DIV taggar och dels saknas språkattribut i HTML elementet.

med nedsatt färgseende: 

 • Länkar saknar tydlig markering (WCAG 2.1, riktlinje 1.4)
 • Bilder saknar ALT-text / bildbeskrivningar (WCAG 1.1)

utan hörsel eller med nedsatt hörsel:

 • Filmer saknar textning eller andra alternativ för att ta del av innehållet (WCAG 1.2.1, WCAG 1.2.2, WCAG 1.2.3, WCAG 1.2.4)
 • HTML koden innehåller valideringsfel (WCAG 4.1). Dels används otillåtna attribut i DIV taggar och dels saknas språkattribut i HTML elementet.

med nedsatt finmotorik, styrka eller begränsad rörlighet:

 • Webbplatsen fungerar inte fullt ut att navigera via tangentbordet. (WCAG 2.1, WCAG 2.4) Det går inte att nå den aktuella filmen och funktionerna i den som till exempel  att spela, pausa, dela och det går inte heller att välja i agenda och talarlistan. Det går inte heller att nå brödsmulemenyn med funktioner för att välja kanal. Det går inte att hoppa över innehållet i början på sidan (sidhuvud). Menyn till vänster för att välja kanal går inte att nå.
 • HTML koden innehåller valideringsfel (WCAG 4.1). Dels används otillåtna attribut i DIV taggar och dels saknas språkattribut i HTML elementet.
 • Rubrikstruktur felaktig (WCAG 1.3 och 2.4). Det saknas H1 rubrik på sidan.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?