Tillgänglighet för sll.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Region Stockholms webbplats sll.se. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är sll.se för dig?

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upplever att du inte kan använda delar av webbplatsen och behöver något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss:

E-post: digitalkommunikation.lsf@sll.se
Eller via post:
Digital kommunikation
Box: 225 50, 104 22 Stockholm

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontaktuppgifter till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2021.

Detta innehåll är inte tillgängligt:

 1. Organisera innehåll med rubriker [WCAG 2.1, riktlinje 1.3]
 2. Gör det möjligt att hoppa förbi återkommande innehåll, alla sidor [WCAG 2.1, riktlinje 2.4]
 3. Informera om att länkar och dokument öppnas i nytt fönster/ny flik [WCAG 2.1, riktlinje 3.2]
 4. Ange språkattribut om annat än huvudspråk [WCAG 2.1, riktlinje 3.1]         
 5. Logisk tangentbordsordning [ WCAG 2.1, riktlinje 2.4]
 6. Alla funktioner ska vara hanterbara med hjälp av tangentbordet, alla sidor [WCAG 2.1, riktlinje 4.1]
 7. Använd stilmallar för att separera presentation från innehållet [WCAG 2.1, riktlinje 1.3]
 8. Webbsidors sidtitlar ska beskriva ämne eller syfte [WCAG 2.1, riktlinje 2.4]
 9. Anpassa mobilläget till skärmläsare
 10. Framhäv länkarna grafiskt så användarna förstår vad som är länkad text [ WCAG 2.1, riktlinje 1.4]
 11. Ge möjlighet att kunna förstora text till 200 % av ursprungsstorleken [WCAG 2.1, riktlinje 1.4]
 12. Alla komponenter på sidorna ska ha namn, roll, status och egenskaper tydliggjorda [WCAG 2.1, riktlinje 4.1]
 13. Feedbackfunktione: Gör det möjligt att ångra klick [WCAG 2.1, riktlinje 2.5]
 14. Gör tydligt syfte med länktexter, alla sidor [WCAG 2.1, riktlinje 2.4]
 15. Lediga jobb: se över navigeringen och filtreringen [WCAG 2.1, riktlinje 4.1]
 16. Bilder saknar alternativattribut eller har ett ofullständigt innehåll i alternativattributet, alla sidor [WCAG 2.1, riktlinje 1.1]
 17. Använd title attributet för frame och iframe element [WCAG 2.1, riktlinje 4.1]
 18. Se till att det går att öka avståndet mellan ord, stycken, rader, tecken. Alla sidor [ WCAG 2.1, riktlinje 1.4]
 19. Kontrastfärger bör ses över [WCAG 2.1, riktlinje 1.4]
 20. Videospelaren är inte tillgänglighetsanpassad


Senaste bedömningen gjordes i februari 2019 av ETU.